Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Έμφυλη Βία»

15 Μαΐου 2022 Δεν επιτρέπονται σχόλια Από ΓΕ.Λ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες

Η παρούσα παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Α΄ τάξη Λυκείου, είχε διάρκεια πέντε μηνών και εντάχθηκε στο οικείο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων υπ΄ευθύνη των εκπαιδευτικών Μαρίας Παραλίδου ΠΕ02 και Μαργαρίτη Σαμαρά ΠΕ80.

(CC BY-NC-SA 4.0)

 

img01Προγραμματικοί στόχοι της δράσηςimg01

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζουν τις μορφές της έμφυλης βίας.
  • Να διερευνούν τις αιτίες της έμφυλης βίας.
  • Να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες που επιδρούν στις αποφάσεις που λαμβάνει το θύμα.
  • Να αναστοχάζονται κριτικά τις προκαταλήψεις τους και τα στερεότυπα.
  • Να αποδέχονται τις αξίες της ισότητας και του κράτους δικαίου.
  • Να συνεργάζονται, ως μέλη μιας ομάδας, και να συμβάλλουν στον βαθμό που τους αναλογεί.
  • Να προτείνουν τρόπους για την ευαισθητοποίηση/βελτίωση της κοινότητας.

 

Υλοποίηση της δράσης

1η φάση: Εισαγωγή στο αντικείμενο της έμφυλης βίας

Με αφορμή τη διεθνή ημέρα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (25/11/2021) οι μαθητές και οι μαθήτριες προβληματίστηκαν για τις αιτίες και τη διάσταση που λαμβάνει η έμφυλη βία, αναζήτησαν πληροφορίες για τις γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το 2021 και δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και σχεδίασαν ένα σχολικό θρανίο στη μνήμη των θυμάτων (Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021).

2η φάση: Μελέτη περίπτωσης εξαναγκαστικού γάμο

Μέσα από την ιστορία της Μαριάννας (βάσει εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος με τίτλο «Smashed» του φορέα La Fabbrica S.p.A./Educational Communication Agency), μιας έφηβης που δέχεται πίεση, ώστε να παντρευτεί έναν άντρα πλούσιο και πολύ μεγαλύτερό της, οι μαθητές/-τριες ήρθαν σε επαφή με βιωματικές δραστηριότητες (διάδρομος συνείδησης), αναγνώρισαν την πίεση που υφίσταται το θύμα από το κοινωνικό περιβάλλον, προβληματίστηκαν για τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τα όνειρα της ηρωίδας μας και αποτύπωσαν όλα τα προηγούμενα σε ένα «σκίτσο».

3η φάση: Σπάσε τα στερεότυπα φύλου

Οι μαθητές, αρχικά μέσα από ένα κιναισθητικό βιωματικό παιχνίδι και στη συνέχεια με ιδεοθύελλα, αναζήτησαν και αποτύπωσαν τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα φύλα.

4η φάση: Μελέτη περίπτωσης διαδικτυακής βίας

Την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (8/2/2022) οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πλήθος διαφορετικών καταστάσεων που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως οι τεχνικές παραπληροφόρησης, οι ψευδείς ειδήσεις, η διαδικτυακή έμφυλη βία. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την αναζήτηση τρόπων αντίδρασης στα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν.

SID

5η φάση: Το δέντρο της έμφυλης βίας

Αρχικά, μέσα από βιωματική δραστηριότητα (ασπίδες και βόμβες) οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις ασύμμετρες απειλές που υπάρχουν λόγω της έμφυλης ταυτότητας. Στη συνέχεια, με αφορμή ένα κείμενο για τη διαδικτυακή έμφυλη βία, χρησιμοποιήθηκαν οι παγωμένες εικόνες και το θέατρο των καταπιεσμένων, ώστε τα παιδιά – χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση που διαθέτουν – να προβάλουν τις σκέψεις των χαρακτήρων της ιστορίας μας. Τέλος, μέσα από το δέντρο της έμφυλης βίας αναζήτησαν τις αιτίες, τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

6η φάση: Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Στο πλαίσιο υπόθεσης εργασίας, τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας με την προσθήκη ειδικότερων διατάξεων για τις γυναικοκτονίες, ζητήθηκε από τα παιδιά να δημιουργήσουν – ανά ομάδες και ύστερα από μελέτη αντίστοιχων κειμένων – την «έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», η οποία αποτελεί μέρος της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει κάθε νομοσχέδιο. Βλ.: Έκθεση για έμφυλη βία

7η φάση: Δράση διάχυσης

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (8/3/2022) οι μαθητές/-τριες της Α΄ Λυκείου παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Με αυτόν τον τρόπο ενημέρωσαν και ευαισθητοποίησαν τα υπόλοιπα παιδιά σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος της έμφυλης βίας.

Αριθμητικά Αποτελέσματα:

24 μαθητές από την Α΄ Λυκείου συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης

48 μαθητές, 29 από το Γυμνάσιο (τάξεις Α’– Γ΄) και 19 από το Λύκειο (τάξεις Β΄– Γ΄) ενημερώθηκαν μέσα από τη δράση διάχυσης

 

Δημοσιοποίηση μέρους υλικού από συνεργαζόμενους φορείς:

New Wrinkle (Πρόγραμμα “Human Rights for Beginners 2”)

Θέατρο στην Εκπαίδευση (Πρόγραμμα “Κι αν ήσουν εσύ”)