Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης 2021-2022 και Παγκόσμιες Ημέρες και Έτος Ο.Η.Ε.

15 Μαΐου 2022 Δεν επιτρέπονται σχόλια Από ΓΕ.Λ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ

Σε αυτή τη συλλογή (https://www.flipsnack.com/mariasbook/paralidou-un.html) φιλοξενείται δείγμα έργου από τις δημιουργικές προσπάθειες μαθητών και μαθητριών του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας Σερρών συντονισμένων με διεθνείς ημέρες μνήμης, αναφοράς ή διεκδίκησης. Οι εργασίες αυτές σχεδιάστηκαν, υποστηρίχθηκαν εργαστηριακά και εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών μαθημάτων της εκπαιδευτικού Παραλίδου Μαρίας, Φιλολόγου ΠΕ02, προς ενεργοποίηση των δεξιοτήτων της ομάδας για μια εκπαίδευση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Monest, 2022. Δείγμα εργασίας εν τη γενέσει της για την πολύπαθη ειρήνη, προς αξιοποίηση του ταλέντου της μαθήτριας, ύστερα από σχετική εκπαιδευτική παρέμβαση και καθοδήγηση. (Σημείωση: η επιλογή μουσικής επένδυσης έγινε συνεργατικά, με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού, που χορηγεί άδεια ελεύθερης χρήσης.)

 

(Σύνταξη μεταδεδομένων: Μ. Παραλίδου/CC BY-NC-SA 4.0)