Εγγραφές – Ανανεώσεις Εγγραφών : 2019-06-26

Οι γονείς/κηδεμόνες που τα παιδιά τους μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τοποθετήθηκαν στο ΓΕΛ Βραχατίου πρέπει μέχρι 11 Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α΄ Λυκείου:

  1. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
  2. Εκτύπωση και προσκόμιση της Ηλεκτρονικής Αίτησης (αν η εκτύπωση γίνει στο σχολείο απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η. Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση εγγραφής στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου:

  1. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
  2. Εκτύπωση και προσκόμιση της Ηλεκτρονικής Αίτησης (αν η εκτύπωση γίνει στο σχολείο απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η. Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.
  4. (Μόνο για Γ΄ Λυκείου) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων