ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ κ.λ.π.)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές,
Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε τα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (Ξένων Γλωσσών, Σχεδίου κλπ) για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Προφορικά Εξεταζόμενοι).Λήψη αρχείου

Καλή Επιτυχία στα παιδιά μας!