Ερωτηματολόγιο για αστική κινητικότητα

ΕρωτηματογιοΣχολειων3 (2)

Αγαπητοί γονείς

συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των παιδιών και

αποστείλετε το στο σχολείο για να ενημερωθεί ο Δήμος μας.