Διδακτικές επισκέψεις Νοεμβρίου

Στις 30/11 η Α και Β τάξη επισκέφτηκαν το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του και κατανόησαν το θεσμό καλύτερα. Λύθηκαν απορίες εκπαιδευτικών και μαθητών.