Αρχαία (Β γεν)

Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ «ΜΗ» & «ΜΗ(Ν)»]

Φύλλο εργασίας

1. Να ανατρέξετε στα Σώματα κειμένων της αρχαίας ελληνικής που θησαυρίζονται στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να εντοπίσετε περιόδους οι οποίες εμπεριέχουν τη λέξη «μὴ». Να καταγράψετε τις συγκεκριμένες περιόδους σε έγγραφο google.

2. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο κείμενα της νέας ελληνικής και να εντοπίσετε σε αυτά περιόδους οι οποίες εμπεριέχουν τη λέξη «μη(ν)». Να καταγράψετε τις συγκεκριμένες περιόδους στο παραπάνω έγγραφο google.

3. Να συζητήσετε ως προς τη λειτουργία των συγκεκριμένων λέξεων, τόσο στα αρχαία όσο και στα νέα ελληνικά. Να καταγράψετε στο έγγραφο google όλες τις διαπιστώσεις σας.

4. Από τις περιόδους που έχετε συγκεντρώσει, να διαγράψετε από το έγγραφο google εκείνες στις οποίες οι λέξεις «μὴ» και «μη(ν)» δε λειτουργούν ως άρνηση κύριας πρότασης.

5. Με βάση τις περιόδους που απομένουν, να διατηρήσετε στο έγγραφο google μόνο τις διαπιστώσεις σας για τη χρήση:
α) της λέξης «μὴ» στις κύριες προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας,
β) της λέξης «μη(ν)» στις κύριες προτάσεις της νέας ελληνικής γλώσσας.
Στη συνέχεια να επιλέξετε ορισμένα παραδείγματα [τόσο για τα αρχαία όσο και για τα νέα ελληνικά], τα οποία είναι ενδεικτικά για κάθε διαπίστωση που έχετε διατηρήσει στο έγγραφο google.

6. Στο ιστολόγιο του σχολείου μας, στην ενότητα «φιλολογείν», να αναρτήσετε τα συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει για τη χρήση των λέξεων ««μὴ» και «μη(ν)» στις κύριες προτάσεις της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας.

7. Αφού κοινοποιήσετε την παραπάνω ανάρτησή σας στους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Ορεστιάδας, προσκαλέστε τους να κρίνουν την ανάρτησή σας και να επισημάνουν τις τυχόν ελλείψεις της.

8. Εφόσον προκύψουν παρατηρήσεις, να τις αξιολογήσετε και – σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι προσθέτουν νέα γνώση πάνω στο θέμα μας – να τις αξιοποιήσετε, ενσωματώνοντάς τες στις δικές σας διαπιστώσεις και βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αρχική σας ανάρτηση.

Αφήστε μια απάντηση