Πληροφορική Γ΄Λυκείου 2019-20

Επανάληψη στην θεωρία ανά Κεφάλαιο : Τα Tεστάκια μπορούν να χρησιμοποιούν ως Αξιολόγηση ή ως εξάσκηση (ακόμα κια με ανοιχτό βιβλίο)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων συμπληρωματικού βιβλίου εδώ και από τον Παναγιώτη Τσιωτάκη, εδώ

ΑΕΠΠ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 & 8

τεστ αεππ 3&9 

τεστ αεππ 3&9 ΛΥΣΕΙς

τεστ-αεππ-6

ΑΕΠΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

τεστ αεππ 10

ΛΥΣΕΙΣ ΑΕΠΠ 2019

ASKHSEIS-OYRES-STOIBES stellaASKHSEIS-OYRES-STOIBES ASKHSEIS-OYRES-STOIBES students

ΣΤΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ ΝΕΟ, μόνο θεωρία

Οι λύσεις στις Στοίβες και Ουρές ΣΤΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ ΝΕΟ λύσεις

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΙΒΑ

ΛΥΣΕΙΣ ασκησεων βιβλιου ΟΥΡΕΣ και σε βίντεο