Πληροφορική Α΄Λυκείου

Το σχολικό βιβλίο σε PDF, εδώ

Έχοντας ολοκληρώσει στην τάξη το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16- Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο (σελ.133-143 του βιβλίου), μπορείτε να:

– Ελέγξετε τις γνώσεις σας για τα Προσωπικά Δεδομένα, εδώ

-Ελέγξετε τις γνώσεις σας για τo ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ , εδώ

ENOTHTA : ONLINE SHOPPING

Και Φύλλο εργασίας e-shoping worksheet