Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα πρέπει να «απαντούν» στα ερωτήματα και στους στόχους που έχουν τεθεί στην Εισαγωγή. Δεν είναι μία σύνοψη όσων ήδη έχουν γραφτεί όπως είναι η περίληψη (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 2009).

Τα συμπεράσματα, λόγω της δυσκολίας τους, συνιστάται να γράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης, τουλάχιστον, μορφής της εργασίας και πρέπει να περιέχουν:

1. Αναφορά στον τίτλο και στη σημασία του θέματος.

2. Υπενθύμιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί.

3. Συμπεράσματα/απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας.

4. Αξιολόγηση για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση