Κύριο μέρος εργασίας

Το κύριο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην περιγραφή των υποθεμάτων. Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη της συγγραφής των υποθεμάτων με τα οποία ασχολήθηκαν τα μέλη της.  Όλα τα υποθέματα πρέπει να έχουν την ίδια δομή (Αγγελίδης κ.α. 2012).

Κάθε συγγραφή υποθέματος ξεκινά µε μικρή εισαγωγή και ακολουθούν οι αντίστοιχες υποενότητες:

1η Περιγραφική ( πραγματολογικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν).

2η Ερμηνευτική (θα ερμηνεύει το «γιατί» και το « πώς» των γεγονότων και των καταστάσεων εντοπίζοντας αξίες, αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις).

3η Κριτική (αξιολογική κρίση των μαθητών απέναντι σε αξίες, αντιλήψεις, πρακτικές, σε δομές, πρόσωπα και ομάδες).

4η Αυτοκριτική (αυτοκριτικός στοχασμός των μαθητών απέναντι στο ζήτημα που διερεύνησαν και στον ίδιο τους τον εαυτό ως ερευνητή και στην ομάδα ως ομάδα ερευνητών).

5η Συμπεράσματα & προτάσεις που στην ουσία δηλώνουν προσδοκίες των μαθητών και τις δράσεις που επιθυμούν να θέσουν σε ενέργεια).

Στη συγκεκριμένη εργασία που αφορά στο «μάθημα» με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες» τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μπορούν να αναφερθούν σε ξεχωριστή υποενότητα και θα αφορούν σε όλη την ομάδα.

Αφήστε μια απάντηση