Επίλογος

Ο επίλογος γράφεται στο τέλος δεν αριθμείται και περιλαμβάνει (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2011):

1. Εκτίμηση αν από τα αποτελέσματα της εργασίας διαφαίνεται ότι χρειάζεται συμπληρωματική έρευνα στην θεματική περιοχή της εργασίας.

2. Περιορισμούς δηλαδή καταγραφή αδυναμιών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έρευνα.

3. Προτάσεις για όποια μελλοντική έρευνα για να επιτευχθεί μία σε βάθος ολοκλήρωση του θέματος της Εργασίας.

Πολλές φορές δεν αναφέρουμε στην εργασία μας ξεχωριστά τα παραπάνω αλλά τα ενσωματώνουμε στην υποενότητα Συμπεράσματα.

Αφήστε μια απάντηση