Δομή της έκθεσης

Η έκθεση μιας Ερευνητικής Εργασίας εργασίας συνήθως περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη:

2.1  Εξώφυλλο

2.2  Περίληψη

2.3  Πίνακας Περιεχομένων

2.4  Πρόλογος

2.5  Εισαγωγή

2.6  Μεθοδολογία

2.7  Κύριο μέρος

2.8  Συμπεράσματα

2.9  Επίλογος

2.10 Βιβλιογραφία

2.11 Παράρτημα

Αφήστε μια απάντηση