Βιβλιογραφία

Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ταξινόμηση και η αποτίμηση της βιβλιογραφίας πάνω στο υπό διερεύνηση θέμα είναι µια από τις σημαντικές φάσεις της εκπόνησης μιας εργασίας.

Για την ανεύρεση της βιβλιογραφίας της εργασίας χρησιμοποιούμε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων, καταλόγους εκδοτών, μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, εγκυκλοπαιδικές εκδόσεις κ.α. Μια από τις πιο σημαντικές μορφές εστιασμένης βιβλιογραφικής αναζήτησης γίνεται µε λέξεις – κλειδιά (keywords) (Δαφέρμος & Τσαούσης, 2012).

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που καταγράφουμε τις πηγές από τις οποίες αντλούμε υλικό για την εργασία μας και διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών που δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάζεται η βιβλιογραφική πληροφορία. Ο εκάστοτε «συγγραφέας» επιλέγει τον τρόπο που θα παρουσιάσει τις βιβλιογραφικές αναφορές ή ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται.

Τέλος, ακόμα και η άντληση στοιχείων από το διαδίκτυο θα πρέπει να επισημαίνεται και να παραθέτεται ως παραπομπή διαφορετικά τίθεται θέμα λογοκλοπής.

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητικές Εργασίες» ένας απλός τρόπος παράθεσης των  βιβλιογραφικών αναφορών είναι να παρατίθενται στην ενότητα  «Βιβλιογραφία» χωρίς αρίθμηση ή τελείες (bullets) παρά μόνο ταξινομημένες αλφαβητικά, πρώτα οι ελληνικές και έπειτα  οι ξενόγλωσσες αναφορές, ως μία λίστα από πηγές οι οποίες αν και μελετήθηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία άποψης για το θέμα,  τελικά μπορεί και να μην χρησιμοποιήθηκαν άμεσα στην εργασία.

Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά, σε πρακτικά και σε κεφάλαια βιβλίων), πόλη έκδοσης και εκδοτικό οίκο (για βιβλία) και πλήρη διεύθυνση (URL) αν πρόκειται για διεύθυνση ιστοσελίδας.

Η ενότητα «Βιβλιογραφία» δεν αριθμείται.

Γενικά μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω μορφή:

Βιβλία:

Επώνυμο και αρχικό ονόματος συγγραφέα. (Χρονολογία έκδοσης). Τίτλος του έργου.

Τόπος έκδοσης: εκδόσεις.

Λήμμα σε λεξικό  εγκυκλοπαίδεια:

Τίτλο λήμματος. (Χρονολογία έκδοσης). Όνομα εγκυκλοπαίδειας (Τόμος …. σελ. ……..). Τόπος έκδοσης: εκδόσεις

Πηγές του Διαδικτύου:

Όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (συγγραφέα, ημερομηνία, τίτλο κτλ). Ημερομηνία πρόσβασης στη συγκεκριμένη σελίδα  και το URL, δηλαδή η διεύθυνση της ιστοσελίδας,.

Πρακτικά συνεδρίων:

Επώνυμο (ή επώνυμα) και αρχικό ονόματος συγγραφέα. (Χρονολογία έκδοσης). Τίτλος του έργου. Όνομα συνεδρίου (σελ. ……..). Τόπος που έλαβε χώρα το συνέδριο

Ταινίες ή Βίντεο:

Δημιουργό και Τίτλο ταινίας κλπ.

Αφήστε μια απάντηση