Σπουδαίοι ως Έλληνες

Κεντρική ιδέα του project Β΄τετραμήνου, Β΄Τάξης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε web2.0  εργαλεία και η διαχείριση/παρουσίασης πολυμεσικής  πληροφορίας. Οι μαθητές σε ζευγάρια, επιλέγουν μία προσωπικότητα ελληνικής καταγωγής που διέπρεψε στις επιστήμες και την τέχνη. Συλλέγουν πληροφορίες για την ζωή και το έργο του/της και την παρουσιάζουν σε χρονογραμμή και εννοιολογικό χάρτη.

Εργαλείο δημιουργίας Χρονογραμμής, διαβάστε τις οδηγίες μου,  εδώ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΏΝ

Γιώργος Παπανικολάου, εδώ και εδώ