Οι εργασίες των μαθητών

Η εργασία της ομάδας μαθητών που ασχολήθηκαν με το Πείραμα A WEEK OFF LINE

Η εργασία της ομάδας μαθητών που ασχολήθηκαν με την ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας

Αφήστε μια απάντηση