Αυτοαξιολόγηση συμβολής στη ομάδα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καρβουνικό Αποτύπωμα»-Αυτο-Αξιολόγηση τηςπροσωπικής συμβολής στη λειτουργικότητα της ομάδας, διαμορφωτική, ‘εκδοση Δεκ. 2013

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο

Αφήστε μια απάντηση