Αποτελέσματα αξιολόγησης

Αυτοαξιολόγηση (Δεκέμβριος 2013)

αυτοαξιολόγηση CO2

Οι ερωτήσεις που ετέθησαν

 • Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της ομάδας;
 • Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των άλλων μελών;
 • Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν ανάγκη;
 • Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν είμαι σε δύσκολη θέση;
 • Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις εργασίες μου έγκαιρα;
 • Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με επάρκεια;
 • Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων;
 • Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις;

 

 Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας

αξιολόγηση ομάδας

Οι ερωτήσεις που ετέθησαν:

 • Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των επιμέρους φάσεων που κάνατε;
 • Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων;
 • Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών;
 • Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων;
 • Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των αποφάσεων;
 • Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής, συνεργασίας και στήριξης των μελών;
 • Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και ο συλλογικός τρόπος εργασίας;
 • Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην αξιοποίηση του χρόνου;
 • Θα θέλατε να αλλάξετε ομάδα;

αξιολόγηση ομάδας 2

 

 Αξιολόγηση συμμετοχής στις δραστηριότητες

αυτοαξιολόγηση συμμετοχής

 

Οι ερωτήσεις που ετέθησαν:

 • έκανα την on-line eγγγραφή στο πρόγραμμα ISCFC,για να χρησιμοποιήσω τον μετρητή
 • συμπλήρωσα το προπαρασκευαστικό φύλλο εργασίας , με την ελληνική μετάφραση του μετρητή
 • συμπλήρωσα on-line το ερωτηματολόγιο των 50 ερωτήσεων του ISCFC και πήρα τα αποτελέσματα
 • συμπλήρωσα το on-line ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ISCFC
 • Απέκτησα e-mail account που είναι ενεργός και σήμερα
 • Έκανα εγγραφή στο Εκπαιδευτικό Μέσο Δικτύωσης Einztein
 • Δημοσίευσα άρθρο μου ή σχόλιο στο Einztein
 • Συμμετείχα στην καταγραφή των προτάσεων μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος που ετοίμασε η ομάδα μου
 • Συμμετείχα στην κατασκευή του δέντρου του ενεργού πολίτη
 • Κατέγραψα τις ιδέες μου στο κοινόχρηστο σημειωματάριο για το Ψηφιακό Δέντρο
 • Ξεκίνησα ή ολοκλήρωσα τις διαδικασίες για τη εγγραφή μου ως μέλος στο σχολικό ιστολόγιο
 • Δημοσίευσα άρθρο ή σχόλιό μου στο σχολικό ιστολόγιο

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση