Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καρβουνικό αποτύπωμα» Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας,διαμορφωτική, έκδοση Δεκ.13

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο

Αφήστε μια απάντηση