…περί Ερωτόκριτου και Αρετούσας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σχολικό έτος 2012-13 τετράμηνο Β΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Τρυφωνίδου Στέλλα, ΠΕ19

ΘΕΜΑ: Ο μελοποιημένος Ερωτόκριτος

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Τάξη Α

Tην Τετάρτη, 14 Μαϊου 2013, στην ειδική ημερίδα του σχολείου μας, οι μαθητές της Α΄Λυκείου παρουσίασαν την Ερευνητική Εργασία τοΥ Β΄τετραμήνου, με θέμα, «Ο μελοποιημένος Ερωτόκριτος», με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Τρυφωνίδου Στέλλα, ΠΕ19.

Τα τελικά παραδοτέα των μαθητών ήταν

1) Το ποτ πουρί (video) διάρκειας 16 λεπτών

2) Η εργασία των μαθητών

3) Η καταγραφή όλου του έργου σε σκηνές , αναρτημένη επίσης στην σελίδα μας , στο αντίστοιχο μενού.

 

Η ερευνητική εργασία αυτή, κατατέθηκε από την εκπαιδευτικό , ως Καλή Πρακτική σεναρίων διδασκαλίας και/ή projects  μέσα από τα οποία αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και/ή εφαρμόζεται η μέθοδος Project, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio: «Οι ΤΠΕ και η μέθοδος-project στην εκπαίδευση: Πολιτικές, Πρακτικές και Ανταλλαγή Γνώσης μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα) και της Επαρχιακής Διεύθυνσης Εθνικής Εκπαίδευσης Τραπεζούντας (Τουρκία)»

Δείτε την εδώ

Αφήστε μια απάντηση