Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

H παρουσίαση ενεργειών και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού εδώ seas2021

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΓΕΛ Τυχερού, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Κολοκοτρώνη 10 στο Τυχερό Έβρου κτίριο (όροφοι:2), συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 με ευθύνη της Διευθύντριας Κανίδου Ζωής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2020-21.

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης θα το βρείτε εδώ https://blogs.sch.gr/lyktycher/2021/10/11/mnimonio-energeion/

Αφήστε μια απάντηση