Κανονισμός

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  Ένα σύνολο ανθρώπων, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, για να λειτουργούν αρμονικά και δημιουργικά, είναι απαραίτητο να έχουν συμφωνήσει σε ένα σύνολο κανόνων. Τους παρακάτω λοιπόν κανόνες συμφωνούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και είμαστε σίγουροι πως με τη στάση και τη συμπεριφορά όλων μας, θα βοηθήσουμε στην καλή λειτουργία της σχολικής μας κοινότητας. 1) ΦΟΙΤΗΣΗ

 1) ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Η προσεκτική παρακολούθηση των μαθημάτων  και η σωστή προετοιμασία τους πρέπει να είναι ανελλιπής.
 • Ο μαθητής δεν απουσιάζει από το σχολείο παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση απουσίας του υποχρεούται ο κηδεμόνας του να ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο (τηλεφώνημα το πρωί) και μέσα σε διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών να προσέρχεται στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών.,
 • Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών  για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις τους  και τη συμπεριφορά τους όσο πιο έγκαιρα γίνεται.
 • Το σχολείο έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες του, να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή αγωγή και μόρφωση, να διαλέγεται με τις απόψεις του και να μη μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητα του.
 • Ο μαθητής οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς, όλα τα μαθήματα κι όλες τις σχολικές δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση.

2) ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 • Οφείλει  να προσέρχεται στην τάξη και να κάθεται στη θέση του αμέσως μετά το κουδούνι και όχι αργότερα από τον καθηγητή. Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτει  την πολύτιμη διδακτική ώρα και ενοχλεί τους συμμαθητές του και τον διδάσκοντα. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του μαθητή στην τάξη, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης , εάν πρώτα δεν ενημερώσει τη Διευθύντρια για το λόγο αργοπορίας του και μπορεί να μπει στην αίθουσα μόνο με σημείωμα της Δ/νσης που θα το επιτρέπει.
 • Οι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενες αργοπορίες, οι ωριαίες απουσίες και οι ωριαίες απομακρύνσεις από τα μαθήματα συνεπάγονται και κυρώσεις .Όταν μαθητής συμπληρώσει :
 1. 1)7 αργοπορίες, αυτό συνεπάγεται μία ημερήσια αποβολή
 2. 2)4 ωριαίες απουσίες με ευθύνη του μαθητή, μία ημερήσια αποβολή
 3. 3)3 ωριαίες απομακρύνσεις, μία ημερήσια αποβολή

και εάν επαναληφθούν δύο μέρες αποβολή (στις 14 αργοπορίες, στις 8 ωριαίες απουσίες και στις 6 ωριαίες απομακρύνσεις)

Η ισχύς της 1ης περίπτωσης ισχύει από την έναρξη του σχ.έτους και οι περιπτώσεις 2 και 3 από την υπογραφή του παρόντος, δηλαδή από τις 14 Οκτωβρίου 2013.

 • Διατηρεί τη θέση του, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης, που έχει συντάξει ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε μαθήματος.
 • Ο σεβασμός με τον οποίο οφείλει  να αντιμετωπίζει  ο μαθητής κάθε ομιλητή (καθηγητή ή συμμαθητή) δεν επιτρέπει την απότομη και χωρίς άδεια διακοπή του. Αντίθετα περιμένει να ολοκληρώσει και σηκώνει χέρι, για να πάρει  το λόγο.
 • Δεν επιτρέπει στον εαυτό του αλλά και στους άλλους να διακόπτουν τη διδακτική διαδικασία με ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Δεν φέρνει ποτέ φαγητό ή ρόφημα στην τάξη, γιατί αποτελούν (τα ίδια ή τα υπολείμματα τους), όταν παραμείνουν εκτεθειμένα, εστία μικροβίων. Φροντίζει να ολοκληρώνει το φαγητό του στην ώρα του διαλείμματος.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μέσα στην αίθουσα και με ευθύνη του επιμελητή γίνεται ο αερισμός της αίθουσας, με το άνοιγμα των παραθύρων.
 • Ορίζονται επιμελητές, που θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανόνων, ο ορισμός αυτών θα είναι εβδομαδιαίος και θα γίνεται αλφαβητικά για κάθε τμήμα.
 • Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε πολλές από τις ώρες της ημέρας, ο μαθητής οφείλει να διατηρεί  τη σχολική αίθουσα καθαρή και τακτοποιημένη.
 • Ο μαθητής φροντίζει και προστατεύει τον σχολικό εξοπλισμό της αίθουσας (θρανία, πίνακες, καρέκλες, ΤV, Video, υπολογιστές, κ.α.), των εργαστηρίων και όλου γενικά του σχολείου, σκεπτόμενος πάντοτε ότι ανήκει στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του πειθαρχικά, αλλά και να αποκαταστήσει  τη ζημιά με προσωπική ή οικογενειακή δαπάνη.
 • Δε χρησιμοποιεί  τις ηλεκτρονικές συσκευές , χωρίς την άδεια του καθηγητή του.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, μέσα στον σχολικό χώρο και κατά τον χρόνο λειτουργίας του σχολείου. Σε περίπτωση που κρίνεται από τουs γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο να έχει ο μαθητής μαζί του κινητό τηλέφωνο (για χρήση μετά ή πριν από τη διάρκεια της σχολικής ημέρας),μετά από αίτησή τους, τότε ο μαθητής οφείλει:
  α) Να έχει το τηλέφωνο κλειστό σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
  β) Να μην κάνει άσκοπη χρήση αυτής.
 • Αν μαθητής παραβεί έναν από τους παραπάνω κανόνες τότε το τηλέφωνο ή η συσκευή αφαιρείται από αυτόν για όλη τη διάρκεια της ημέρας, φυλάσσεται από τη Διευθύντρια του σχολείου και παραδίδεται σ’ αυτόν στο τέλος των μαθημάτων. Σε περίπτωση υποτροπής τότε το κινητό ή η συσκευή αφαιρείται από το μαθητή και φυλάσσεται για όλο το υπόλοιπο σχολικό έτος, στο τέλος του οποίου παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

3) ΠΡΟΑΥΛΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Την ώρα της προσευχής, η σοβαρότητα και ο σεβασμός, θεωρούνται αυτονόητα από όλους. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της συμμετοχής ή μη σε θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά έχει παράλληλα την υποχρέωση του σεβασμού των επιλογών των άλλων για το ίδιο θέμα.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνάντησης με το πρώτο κουδούνι της ημέρας ο μαθητής σπεύδει άμεσα και παρατάσσεται με το τμήμα του στην ορισμένη θέση προσευχής. Μετά την προσευχή παραμένει σιωπηλός στη θέση της γραμμής του έως ότου τελειώσουν οι ανακοινώσεις και δοθεί το παράγγελμα για να ανέβουν τα τμήματα στις αίθουσες.
 • Μεγάλη πρόκληση για όλες και όλους, είναι η διατήρηση των προαυλίων χώρων στην άριστη κατάσταση που παραλαμβάνονται κάθε πρωί. Είναι σημαντικό, οι καθαρίστριες του σχολείου να ασχολούνται με την απολύμανση και την καθαριότητα των χώρων και να μην αναλώνουν το χρόνο τους στο μάζεμα χαρτιών, μπουκαλιών, φαγητών που χαλούν την εικόνα, που υποτιμούν τον πολιτισμό μας. Αυτά μπορούν να πεταχτούν από τον καθένα  σε έναν από τους κάδους απορριμμάτων.
 • Η συμμετοχή των μαθητών σε αθλοπαιδιές με μπάλες στον αύλειο χώρο, δεν επιτρέπεται, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
 • Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές συμμορφώνονται  απόλυτα με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα καθηγητή και δεν περιφέρονται  σε χώρους που δεν επιτρέπεται.
 • Οι μαθητές δε συμπεριφέρονται  ανάρμοστα και αντικοινωνικά (βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα), σεβόμενοι την αρχή: «Δεν κάνουμε στους άλλους ό τι δε θέλουμε να μας κάνουν αυτοί»
 • Δεν εξέρχονται  από το σχολικό χώρο για κανέναν λόγο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Σε περίπτωση που κάποιος δεν σέβεται πρώτα τον εαυτό του και έπειτα τους άλλους, οι μαθητές απευθύνονται στον εκάστοτε εφημερεύοντα καθηγητή για τη συμμόρφωση του και δεν αναλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους.
 • Δεν επιτρέπεται η συνάθροιση και παραμονή των μαθητών επί μακρόν στους χώρους των τουαλετών. Φροντίζουν να κάνουν σωστή χρήση των τουαλετών, αφήνουν πάντα το χώρο καθαρό, ρίχνουν τα χαρτιά καθαριότητας στους κάδους, δεν ξοδεύουν άσκοπα τα χαρτιά στις τουαλέτες, τραβούν το καζανάκι και πλένουν τα χέρια τους. Σε καμιά περίπτωση δεν επισκέπτονται τις τουαλέτες του άλλου φύλου.

4) ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 • Ο σχολικός χώρος δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην μαθητική εμφάνισή και στην ενδυμασία . Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία.
 • Προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάντοτε με την κατάλληλη ένδυση.

5) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Εάν κάποιος από τη σχολική κοινότητα παρενοχλεί την προσωπικότητα κάποιου μαθητή με αστεϊσμούς, περιπαιχτικά σχόλια κ.ά. αυτός έχει την υποχρέωση, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του, να το θέσει υπόψη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματός του.
 • Εάν κάποιος παρενοχλεί τη μαθησιακή διαδικασία, άρα και την μόρφωση, ακολουθείται  η εξής  διαδικασία: συζήτηση όλης της μαθητικής κοινότητας του τμήματος για επίλυση του προβλήματος ή παραπομπή του στον υπεύθυνο καθηγητή.
 • Ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια προς τα άλλα παιδιά, τους καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου.
 • Ο εκφοβισμός, η σωματική ή φραστική βία ή απειλή, οι εκδηλώσεις ρατσισμού, οι διακρίσεις που σχετίζονται με προσωπικά χαρακτηριστικά, οι ύβρεις και κάθε απαξιωτικός χαρακτηρισμός αποτελούν βαρύτατα παραπτώματα για τη σχολική κοινότητα.

  6) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:

Οι μαθητές

 • Για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί απευθύνονται πάντα αρχικά στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης που θα δώσει τις σχετικές οδηγίες. Εφόσον όμως υπάρχει σοβαρός λόγος, προσέρχεται με το μαθητή στο γραφείο της Διευθύντριας για να συζητήσουν το πρόβλημά τους και να δοθεί οριστική λύση.
 • Δεν μπαίνουν   σε κανένα γραφείο ή αίθουσα καθηγητών χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα και λάβουν άδεια εισόδου.

7) ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΑΛΚΟΟΛ

Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή ή χρήση καπνού, εξαρτημάτων χρήσης καπνού και προϊόντων που περιέχουν οινόπνευμα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

8) ΠΟΙΝΕΣ

Εφόσον οι παραπάνω κανόνες αποτελούν ένα «συμβόλαιο τιμής» ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, με την εφαρμογή τους προλαμβάνονται  τα παραπτώματα και το σχολείο δεν φτάνει στο δυσάρεστο σημείο της επιβολής κάποιας ποινής.

9) ΑΠΟΥΣΙΕΣ:

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κ.λπ.).
Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά.
Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

α. επαρκή,

β. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

i.     το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 50 ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται,

ii.     το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 50 θα είναι όλες δικαιολογημένες,

iii.     το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15
(ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 50 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Αγαπητοί μαθητές/τριες και αγαπητοί γονείς

Με τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου μας επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με τη δική σας συμβολή και προσπάθεια.

 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση