Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας

Το σχολείο μας, ανανέωσε την Χρυσή Ετικέτα esafety Label, ως επιβράβευση για την εξαιρετική πρακτική σε όλους τους τομείς της διαδικτυακής ασφάλειας και εκπαίδευσης σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια.

Tο eSafety Label είναι μια πρωτοβουλία για το European Schoolnet  και προσφέρει:

  • μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης
  • ένα διαδικτυακό περιβάλλον και κοινότητα για καθηγητές, διευθυντές σχολείων, καθηγητές Πληροφορικής – ΤΠΕ και το προσωπικό του σχολείου.