Ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ.Μπιτζιμινούδη Ευαγγελία