Ομορφαίνω το σχολείο μου

Με υπεύθυνη καθηγήτρια την διευθύντριά μας, κα Κανίδου Ζωή, εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2012-13, το πολιτιστικό πρόγράαμμα «Ομορφαίνω το σχολείο μου» . Στόχος του προγράμματος ήταν η υλοποίηση αισθητικών παρεμβάσεων στο χώρο του σχολείου, δημιουργώντας κατασκευές από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά και ταυτόχρονα η ανάπτυξη με την καλλιέργεια της αισθητικής και της οικολογικής συνείδσης των μαθητών.

Δείτε την βιντεοπαρουσίαση του  προγράμματος

Αφήστε μια απάντηση