Μαθητές και Διαδίκτυο:Έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Μαρτίου 2012 , στα πλαίσια Ερευντηικής Εργασίας με θέμα «Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια» με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου , που απαντήθηκαν ανώνυμα από :

  • 40 μαθητές Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄),
  • 53 μαθητές Γυμνασίου,
  • 46 μαθητές Λυκείου  Τυχερού και
  • 49 γονείς.

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά βαθμίδα

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα ευσαισθητοποίησης που διοργανώθηκε στο σχολείο μας τον Απρίλιο΄12, παρουσία γονέων. Το ενημερωτικό φυλλάδιο που διενεμήθηκε, liflet[1].

 

Αφήστε μια απάντηση