Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προαγωγής μαθητών/τριών Α’ και Β’ τάξης

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα προαγωγής των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ τάξης του Σχολείου μας.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να παραλαμβάνουν από το Σχολείο τους ελέγχους επίδοσης  από την Δευτέρα 20/06/2022 έως και την Παρασκευή 24/06/2022 και ώρα 09:30 έως 13:30.

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης γραπτών εξετάσεων

Ανακοίνωση

Καλούνται οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας να παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως τα απολυτήριά τους την Πέμπτη 20/06/2019 από 12:00 έως 13:30 και από Παρασκευή 21/06/2019 έως Παρασκευή 28/06/2019 από 09:30 έως 12:30.

Από το Γραφείο του ΓΕ.Λ. Τήνου

Αναβαθμολόγηση γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από το νόμο, όσοι μαθητές Α΄ και Β΄Λυκείου επιθυμούν να κάνουν αναβαθμολόγηση γραπτού των ενδοσχολικών εξετάσεων 2019 μπορούν να προσκομίσουν στην Διεύθυνση του Σχολείου μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Κηδεμόνα
2. Παράβολο των 3 € για κάθε γραπτό

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 14:00 της Τρίτης 18 Ιουνίου 2019.
Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο του Διευθυντή.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι επίδοσης  των μαθητών της A’ και  Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. Τήνου θα δίνονται στους κηδεμόνες των μαθητών από Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρες 11:30 έως 13:30.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από το νόμο, όσοι επιθυμούν να κάνουν αναθεώρηση του γραπτού βαθμού των ενδοσχολικών εξετάσεων 2018 μπορούν να προσκομίσουν στη διεύθυνση του σχολείου μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Κηδεμόνα
  2. Παράβολο των 3 € για κάθε γραπτό

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 12:00 της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2018. Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο του Διευθυντή.

Από το γραφείο ΓΕ.Λ  ΤΗΝΟΥ