Βουλή των Εφήβων (Κ’ Σύνοδος 2015)

images (1)

Στην Κ’ Σύνοδοαρχείο λήψης της Βουλής των Εφήβων, της οποίας οι εργασίες πραγματοποιούνται από 6/9/2015 έως 9/9/2015, έχει επιλεγεί Έφηβος Βουλευτής από το Νομό Κυκλάδων η μαθήτρια της Γ’ τάξης του Σχολείου μας Αλεξία Σανταμούρη.

 

http://www.efivoi.gr/?CMD=to_programma

http://www.efivoi.gr/?CMD=iliko_stirixis_k

 

Βουλή των Εφήβων

Το Γενικό Λύκειο της Τήνου θα στείλει και φέτος έφηβο βουλευτή στην Κ΄Σύνοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» του 2014-2015 τη μαθήτρια της Β΄ τάξης Σανταμούρη Αλεξία. Στην προηγούμενη Σύνοδο είχε επιλεγεί η μαθήτρια Αντωνοπούλου Μαρίνα.

Υπεύθυνος καθηγητής του προγράμματος είναι ο κ. Ανδρέας Καμπάνης, ΠΕ09.

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο διοργανώνεται από το 1995 σε ετήσια βάση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. Από τη Θ΄ Σύνοδο (2004) το πρόγραμμα διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων απέναντι στα “κοινά”, την εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας.

Aπευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης όλων των Λυκείων της χώρας, του απόδημου ελληνισμού και της Κύπρου. Για να συγκροτηθεί αυτή η “Βουλή”, οι μαθητές καταθέτουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες που αξιολογούνται. Στο τέλος των δραστηριοτήτων επιλέγονται 300 έφηβοι-βουλευτές, οι οποίοι συγκροτούν τη Βουλή των Εφήβων, και συνεδριάζουν στις αίθουσες της Βουλής των Ελλήνων τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, 260 έφηβοι-βουλευτές προέρχονται από σχολεία της Ελλάδας, 20 από την Κύπρο και 20 από ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής. Από κάθε νομό εκλέγονται τόσοι όσοι και οι βουλευτές του νομού.

Ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής του προγράμματος ήταν ο συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης.