Αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

Οι μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ. μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν, μέσω των κηδεμόνων τους, εφόσον είναι ανήλικοι, δηλώνοντας την επιθυμία για αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ και τη Γ΄τάξη μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (13/09/2022).

Από το Γραφείο του ΓΕ.Λ. Τήνου