Διαβίβαση Πρόσκλησης – Επιλογής – Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού

Αφορά τους άρρενες μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2004.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου