Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πύργου

Την έκθεση » Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» που φιλοξενούσε το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο επισκέφτηκε η Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου την Παρασκευή 28/09/2018. Στην έκθεση τους ξενάγησε και τον ευχαριστούμε ο υπεύθυνος του Μουσείου κ. Μιχαήλ, ο οποίος έδειξε και έργα του Γιαννούλη Χαλεπά που εκτίθενται εντός του Μουσείου.