Επίσκεψη στη Βιοτεχνική Σχολή Τήνου

Ομάδα μαθητών της Α’ τάξης επισκέφτηκαν με την καθηγήτριά τους κ. Αναστασία Χατζίρη τη Βιοτεχνική Σχολή Τήνου στο πλαίσιο του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία».