Ερευνητικές εργασίες α’ τετραμήνου 2015-2016

Τμήμα Α1

Ταξίδι στον κόσμο του Παπαδιαμαντή

Παρουσίαση

Τμήμα Α2

Φιλοτελισμός: ανακαλύπτοντας τα γραμματόσημα

Ερευνητική έκθεση

Παρουσίαση