Παράταση υποβολής μηχανογραφικών δελτίων

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έχει παραταθεί μέχρι και τις 17/7/2015.

Το σχολείο θα είναι ανοικτό τις ημέρες

Τρίτη 14/7/15 και Παρασκευή 17/7/15 και ώρες 9:00 έως 13:00

για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν  οι υποψήφιοι στη συμπλήρωσή του.

Από το Γραφείο του ΓΕΛ Τήνου