2017-2018

Α’ τετράμηνο

Α’ τάξη  “Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης”

 

Β’ τάξη  “Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Από το αμπέλι… στο κρασί.”