2017-2018

Α’ τετράμηνο

Α’ τάξη  «Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης»

 

Β’ τάξη  «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Από το αμπέλι… στο κρασί.»