ΓΕ.Λ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ»

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ:ΑΓΓΕΛΗΕΛΕΝΗ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΡΣΕΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑ, ΑΡΧΟΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΟΓΚΑΑΝΝΑΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΝΕΤΗΕΛΠΙΔΑ, ΓΚΟΡΙΛΑΕΙΡΗΝΗ, ΓΟΥΛΑΕΛΕΝΗ, ΖΑΧΟΥΣΩΤΗΡΙΑ, ΖΩΙΤΣΑΚΟΣΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗΘΑΛΕΙΑ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΞΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΕΤΟΣ: 2012-2013

 

 

 

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Ετυμολογία

Ιστορική αναδρομή

Η προσφορά του παιχνιδιού

Επίδραση του παιχνιδιού στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού

Επίδραση στην παιδική ψυχολογία

Επίδραση στην κοινωνικοποίηση του παιδιού

Επίδραση στην σωματική ανάπτυξη του παιδιού

Ελεύθερος χρόνος και παιχνίδι

Τεχνολογία-σύγχρονες συνθήκες και παιχνίδι

Επίδραση, εξέλιξη της τεχνολογίας στο παιχνίδι

Κίνδυνοι ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Ταινίες που βασίζονται στο παιχνίδι

Κατηγορίες παιχνιδιών

Είδη παιχνιδιών

Συνεντεύξεις

Ερωτηματολόγια

Συμπεράσματα ερωτηματολογίων

Γραφήματα

Επίλογος

Βιβλιογραφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Παίζω   < παις  =   παιδί

Παιγνιδιν :υποκοριστικό του :  το παιγνιον

Το παιχνίδι < Το παιγνίδι : Μεσαιωνική Ελληνική

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

  Το παιχνίδι θεωρείται πως βοηθά τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό, καθώς συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και στην κοινωνικοποίηση του. Μέσα από αυτό αναπτύσσει την ομαδικότητα και την συνεργασία. Στο πέρασμα των αιώνων το παιχνίδι είχε διαφορετική μορφή και σημασία. 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

  Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στο ρόλο του παιχνιδιού. Αυτό φαίνεται από το ότι πίστευαν ότι επιτυγχάνεται η τελειοποίηση του ανθρώπου αλλά και από την συμμετοχή μεγάλων και μικρών σε αυτό. Τα παιχνίδια χωρίζονταν σε ατομικά και ομαδικά.

Ø                  ΑΤΟΜΙΚΑ : Αυτά δεν προτιμούνταν από τα παιδιά διότι ήταν μοναχικά. Χωρίζονταν σε κοριτσίστικα και αγορίστικα. Τα κορίτσια έπαιζαν κυρίως με πήλινες κούκλες, ενώ τα αγόρια ασχολούνταν με ομοιώματα αμαξών και με πήλινα παιχνίδια στην μορφή ζώων.

Ø                  ΟΜΑΔΙΚΑ : Τα ομαδικά προτιμούνταν περισσότερο από τα παιδιά διότι ήταν ενδιαφέροντα επειδή συνεργάζονταν πολλά άτομα ως ένα σύνολο. Έτσι γεννιόταν η ευγενής άμμιλα.

 

Παραδείγματα παιχνιδιών της εποχής : πλαταγή, χαλκή  μυία (το πιο γνωστό παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα) , πεντέλιθα, σκαπέρδα.

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

    Στο Βυζάντιο κυρίως για ψυχαγωγικούς και παραδοσιακούς λόγους τα παιχνίδια ήταν παιδικά και πνευματικά. Επίσης, οι άνθρωποι πίστευαν ότι το παιχνίδι συνέβαλε στη δημιουργία ανθρωπίνων χαρακτήρων. Ακόμα, δεν είχαν ενσωματωμένο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, λόγω της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Παραδείγματα παιχνιδιών της εποχής είναι το τσιλίκι,16αρα,γουρούνα,αλώνι, για τα αγόρια και κούκλες για τα κορίτσια. Τα αγόρια, επιπλέον, έπαιζαν με ξύλινα  κουνιστά άλογα και ξιφομαχία με βέργες.

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Τα παιχνίδια συνεχίζονταν και κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Είχαν τις ρίζες τους από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και άλλες εθνικότητες. Αυτά διεξάγονταν στο αλώνι. Παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών ήταν το κλέφτικο ο πετροπόλεμος η ξιφομαχία και το κυνηγητό.

 

 

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτή την εποχή τα παιχνίδια ήταν σημαντικά για τα παιδιά, λόγω της δυσκολίας της κατάστασης που βρισκόταν η χώρα μας στα χρόνια της κατοχής, καθώς το παιχνίδι τα έκανε να ζουν και να νιώθουν χαρά, ξεγνοιασιά, ελευθερία και αυτοπεποίθηση. Επίσης, διασφαλίζονταν η καλή τους υγεία και ομαλή σωματική ανάπτυξη.  Ύστερα τα παιδιά άρχιζαν να δουλεύουν αλλά παρόλα αυτά με την πρώτη ευκαιρία συναντούσαν τους συνομήλικούς τους και έπαιζαν στον δρόμο.

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι αποτελούσε ανέκαθεν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας ενός παιδιού και συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη του. Ο Shakespeare χαρακτηριστικά είπε: «Το παιχνίδι είναι ο καθρέφτης της ζωής».  Η ενασχόληση με παιχνίδια από μικρή ηλικία είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του, καθώς μέσα από αυτά το παιδί κοινωνικοποιείται, αποκτά γνώσεις και αναπτύσσει τις ψυχικές του αρετές. Φυσικά, το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα του όχι μόνο στο παιδί, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

            Αρχικά, το παιχνίδι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ειδικότερα, όταν το παιδί συμμετέχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι, έρχεται σε επαφή με συνομηλίκους του. Έτσι, σταδιακά μαθαίνει να συνδιαλέγεται με τους συνανθρώπους του. Ακόμη, μέσα από το παιχνίδι παιδί εξελίσσεται ελεύθερα προς μια δημιουργική δραστηριότητα και αναγνωρίζει, χωρίς την παρέμβαση άλλων προσώπων, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. Η απασχόληση με δημιουργικά παιχνίδια αναπτύσσει και τη φαντασία των παιδιών. Οι Yawkey και Evensον αναφέρουν ότι το παιχνίδι παραγωγικά εμπεριέχει την επανάληψη, η οποία βοηθά το παιδί να επιβεβαιώσει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι κατά καιρούς έρευνες έχουν δείξει ότι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες εντάσσεται ομαλότερα μέσα στην κοινωνία, εφόσον έχει ενεργό ρόλο σε παιχνίδια με άλλα άτομα της ηλικίας του.  Επομένως, το παιχνίδι καθιστά την κοινωνικοποίηση των παιδιών μια πιο εύκολη διαδικασία.

            Επιπλέον, το παιχνίδι συμβάλλει στην καλλιέργεια των ψυχικών αρετών και την έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία της καθημερινής ζωής των παιδιών, καθώς αυτό προσφέρει χαρά σε αυτά. Μάλιστα, μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά είναι σε θέση να ελέγξουν το θυμό, την απογοήτευση και να μειώσουν μια ενδεχόμενη ένταση. Με λίγα λόγια, το παιχνίδι είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για να ελέγξουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Ένα επιπρόσθετο όφελος του παιχνιδιού είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει να διακρίνει τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του, αυτοεπιβεβαιώνεται, αναπτύσσει κουράγιο και τόλμη. Επίσης, μαθαίνει να σκέφτεται προτού ενεργήσει και να σέβεται τις απόψεις του περίγυρου του. Έτσι, το παιχνίδι προσφέρει πολυάριθμα ψυχικά οφέλη στα άτομα.

            Επιπρόσθετα, το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού. Αναλυτικότερα, τα παιδιά μαθαίνουν να πειθαρχούν, αφού τα ίδια καθιερώνουν κανόνες στα παιχνίδια τους, τους οποίους οφείλουν και να τηρούν. Με αυτόν τον τρόπο, κατανοούν το νόημα και την αξία της υπακοής σε κανόνες. Συμπληρωματικά, τα παιδιά εντάσσονται σε ομάδες συνομηλίκων, καθώς δεν ευχαριστούνται να παίζουν μόνα τους. Αυτή η ομαδικότητα υποδηλώνει την καλή διάθεση για συνεργασία και την αμοιβαία ανοχή. Χαρακτηριστικά, με το πέρασμα της ηλικίας αναδεικνύονται και οι αρχηγοί των παιχνιδιών, οι οποίοι επιβάλλονται με την προσωπικότητά τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενώ τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά έχουν υποδεέστερους ρόλους. Έτσι, η συγκεκριμένη κατάσταση προβληματίζει τα παιδιά σχετικά με την ιεραρχία και γίνεται βιωματικά αποδεκτή. 

            Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η προσφορά των οποίων στο παιδί είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Από τη μια μεριά, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά εκτονώνονται με τη βοήθεια, κυρίως, των πολεμικών παιχνιδιών και είναι πιο ήρεμα στην καθημερινότητά τους. Ακόμα, τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται με τα ηρωικά πρότυπα, που προβάλλονται σε αυτού του είδους παιχνίδια. Αντίθετα, άλλοι θεωρούν ότι τα παιδιά τείνουν να μιμούνται άγονα τους ήρωες αυτών των παιχνιδιών και να κάνουν πράγματα, που δεν είναι εφικτά (συχνά είναι τα περιστατικά που μικρά παιδιά πηδούν από μπαλκόνια κτιρίων μιμούμενοι τους παιδικούς τους ήρωες, με αποτέλεσμα να βλάπτουν την προσωπική τους υγεία). Έρευνα σε σχολείο του Freiburg συμπέρανε ότι τα παιδιά που περνούν αρκετό χρόνο παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, αφού ο εγκέφαλος συνηθίζει σε πολύ γρήγορες εναλλαγές εικόνων και ήχων και δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των άλλων. Επομένως, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να ωφελήσουν το παιδί, εφόσον χρησιμοποιούνται με λογικό τρόπο.

Όπως είναι φυσικό, το παιχνίδι μπορεί να ωφελήσει πέρα από το ίδιο το άτομο και ολόκληρη την κοινωνία. Από τα αρχαία χρόνια ο Πλάτων έλεγε «μη τοίνυν βία τους παίδας εν τοις μαθήμασιν, αλλά παίζοντας τρέφε» (να μη χρησιμοποιείς εξαναγκασμό στα παιδιά όταν διδάσκεις, αλλά να τα μορφώνεις παίζοντας). Έτσι, το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των παιδιών, καθώς αυτά αποκτούν βιωματικά γνώσεις και θεωρούν τη μάθηση μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Κάποιοι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι με τη χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση το παιδί γίνεται δάσκαλος του ευατού του, αφού ανακαλύπτει τα λάθη του και τις αδυναμίες του. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η χρήση παιχνιδιών διευκολύνει την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, επειδή έχουν ενεργή συμμετοχή και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα άτομα της ηλικίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ενασχόληση με οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο στο παιδί όσο και στην κοινωνία. Όσο αφορά το άτομο, το παιχνίδι συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια και την ψυχική θωράκιση των ανθρώπων. Ακόμη, το παιχνίδι καθιστά πιο εύκολες διαδικασίες που επιτελεί η κοινωνία όπως η κοινωνικοποίηση ορισμένων ομάδων ανθρώπων και την εκπαίδευση.       

 

 

 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Όλοι γνωρίζουμε πως το παιχνίδι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη κάθε παιδιού. Γιατί όμως η συμμετοχή του στην ανάπτυξή μας αυτή είναι τόσο καθοριστική στη διαμόρφωση του πνεύματος, της ψυχής και του σώματός μας;

 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

     Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση του ,τις φιλίες του και την προσαρμογή του στη σχολική ζωή.
    Αρκετοί είναι οι κοινωνιολόγοι που έχουν ασχοληθεί με τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. Οι αμερικάνοι κοινωνιολόγοι
CharlesHortonCooley και HerbetMead. Καθένας υποστηρίζει τη δική του άποψη με τα δικά του επιχειρήματα. Ο Cooley υποστηρίζει ότι κάθε άτομο διαμορφώνει τη συνείδηση του εαυτού του και την ατομική του ταυτότητα μέσα από τις πρωτογενείς ομάδες που είναι η οικογένεια, η κοινότητα και η ομάδα των συνομηλίκων. Από την άλλη πλευρά ο Mead, δίνει περισσότερο έμφαση στον σημαντικό ρόλο του παιχνιδιού για την κοινωνικοποίηση του παιδιού.
    Ως ορισμό της λέξης κοινωνικοποίηση θα λέγαμε το εξής: Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα ως μέλη μιας κοινωνίας μαθαίνουν τις κοινωνικές αξίες και τους κοινωνικούς κανόνες αυτής της κοινωνίας.        Η προσφορά του παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί αποκτά σχέσεις με άλλους, φίλους και μοιράζεται με τους συμπαίκτες του την επιτυχία αλλά και την απογοήτευση. Επιπλέον μαθαίνει να συνεργάζεται, να εργάζεται σε ομάδες και διαμορφώνει το χαρακτήρα του, καλλιεργεί τους τρόπους συμπεριφοράς του(π.χ. να περιμένει τη σειρά του, να υπερασπίζεται τη γνώμη του, και να λύνει τις διαφωνίες).Ακόμη όταν το παιχνίδι κατευθύνεται από το παιδί αποκτά δεξιότητες στη συνέχεια παίρνει πρωτοβουλίες, θέτει στόχους και ανακαλύπτει τα ενδιαφέροντα του.

   Στα ομαδικά παιχνίδια το παιδί έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικίας ή και άλλων ηλικιών και έτσι μπαίνει στη διαδικασία να συμπεριφερθεί σε πλαίσιο ομάδας. Μαθαίνει να μοιράζεται τα παιχνίδια του, να ζητάει ευγενικά από τους υπόλοιπους να του δώσουν τα δικά τους, να τα προσφέρει σ’ αυτούς και γενικά να ακολουθεί κανόνες.

   Θα ήταν καταστροφική, λοιπόν η στέρηση του παιχνιδιού σ’ ένα παιδί αφού με τη στέρηση αυτή ταυτόχρονα διασφαλίζεται μια διόλου ομαλή κοινωνικοποίησή του και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη  του ατομικισμού αντί της ομαδικότητας.

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το παιδί:
-μέσα από το παιχνίδι δείχνει τον εσωτερικό του κόσμο δείχνει την εσωτερική πραγματικότητα του παιδιού και τις πραγματικές σχέσεις του περιβάλλοντος του
-δείχνει ουσιαστικά τις επιθυμίες αλλά και τους προβληματισμούς των παιδιών
-εκδηλώνει τρόπους έκφρασης απέναντι στους γονείς για κάποια ενόχληση του
-εκδηλώνει συναισθήματα για τους γύρω του

 

 

 

 Το σημαντικότερο μέσο έκφρασης των παιδιών είναι το παιχνίδι, μέσω αυτού το παιδί αντιλαμβάνεται το ‘εγώ’ και τον έξω κόσμο πλησιάζοντας την πραγματικότητα και την φαντασία.
    Εκεί ο κόσμος των βιβλίων, των παραμυθιών, των φανταστικών ή των αληθινών ιστοριών πλησιάζει για λίγο την πραγματικότητα του παιδιού. Κάθε ιδέα γίνεται πράξη και κάθε συναίσθημα εικόνα δημιουργώντας στο παιδί ένα δικό του κόσμο. Βέβαια αυτό δεν αποσκοπεί στο να κάνει τα παιδιά να νιώσουν ένα συναίσθημα(χαρά, λύπη) αλλά να δώσουν στο συναίσθημα μια μορφή. Δείχνουν τον εσωτερικό τους κόσμο και αναπαριστούν το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Αυτό φαίνεται με το παιχνίδι, δηλαδή αν το περιβάλλον είναι φιλικό τότε και το παιχνίδι θα είναι φιλικό, αν το περιβάλλον είναι επι8ετικό τότε και το παιχνίδι θα είναι επιθετικό. Επίσης το παιχνίδι εκφράζει με έμμεσο τρόπο τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς, τι αισθάνεται. Το παιδί στο παιχνίδι θα δείξει όλη την τρυφερότητά του όλη την αγάπη και όλο τον θυμό. Από εκεί θα φανεί η σχέση του με τα άλλα αδέλφια του η συμπάθεια ή η αποστροφή του στα μέλη της οικογένειας, όπως και προς τα πού τείνει η σεξουαλικότητά του. Αν το παιδί δείχνει άσχημη συμπεριφορά ή οτιδήποτε άλλο που είναι ανησυχητικό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τότε χρήζει προσοχής.

      Το παιχνίδι είναι για το παιδί μια μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό και μόνο έχει τεραστία σημασία για την ανάπτυξη του. Το παιδί με το ομαδικό παιχνίδι ζει μέσα σ’ ένα κλίμα ελευθερίας, ζει με τη δική του παιδική ζωή, το δικό του παιδικό κόσμο. Το ομαδικό παιχνίδι λειτούργει σα μια μικρή κοινωνία ομάδα με τη δημοκρατική οργανωτική της δομή και τους κανόνες της ,που όταν τηρούνται σωστά από όλους τους παίκτες μετουσιώνονται σε δυνάμεις που διαπαιδαγωγούν. Έτσι το ομαδικό παιχνίδι μεταβάλλεται σ’ ένα ζωντανό πρακτικό σχολειό ,που δίνει στο παιδί ευκαιρίες να αποκτά πολύτιμες εμπειρίες, να διαμορφώνει ήθος και χαρακτήρα.
    Επιπροσθέτως το παιχνίδι εξασφαλίζει δημιουργικότητα και ενεργητικότητα, το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί δικά του κατασκευάσματα και να αθλείται . Η άθληση στο παιχνίδι βοηθά στην σωματική του έκφραση και σε ένα οργανωμένο τρόπο παιχνιδιού. Η χρήση οργανωμένων ομαδικών παιχνιδιών έχει στόχο τη δημιουργία ορίων, την τήρηση κανόνων, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στην ομάδα.

    Ακριβώς επειδή το παιδιά μιμούνται το παιχνίδι οι γονείς οφείλουν να αγοράζουν παιχνίδια που να βοηθούν τα παιδιά. Στον φανταστικό κόσμο του παιχνιδιού, το παιδί, ελεύθερο από τους περιορισμούς, που του θέτουν οι πραγματικές συνθήκες στη ζωή του και το άγχος, μπορεί να αναπτύξει νέα νοήματα. Το παιδί αποκτά νόημα στην ζωή του και μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται στον έξω κόσμο και να δεθεί συναισθηματικά με αυτόν.

 

 

 

 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

   Το παιχνίδι συμβάλλει καθοριστικά στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού.Μέσω του παιχνιδιού τονώνεται σημαντικά η κυκλοφορία του αίματος του παιδιού και το νευρικό του σύστημα.Βελτιώνεται ακόμα περισσότερο ο ήδη πολύ καλός μεταβολισμός του παιδιού, το παιδί μαθαίνει να ασκείται και περατώνεται η ανάπτυξη των σωματικών του μελών. Η μυϊκή δύναμη, η ευκαμψία των αρθρώσεων και του σώματος, η ευλυγισία, η ακρίβεια και η χάρη των κινήσεων, η επιδεξιότητα, η αντοχή στην κόπωση, η ισορροπία και άλλες δεξιότητες που αποκτά το παιδί οφείλονται κατά κύριο μέρος στο παιχνίδι.Ειδικότερα τα ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις συμβάλλουν στη σωματική ανάπτυξη των παιδιών διευκολύνοντας τη λειτουργία της αναπνοής και επιφέροντας μία ισορροπία και χαλάρωση. 

 

Διάφορες έρευνες έχουν γίνει, προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση που μπορεί να έχει το επίπεδο καθημερινής φυσικής δραστηριότητας με την σωματική ανάπτυξη και τη γενικότερη καλή κατάσταση υγείας των παιδιών.

 

Αρχικάοι DuRant et al. (1993) μελέτησαν τις σχέσεις μεταξύ δεικτών φυσικής δραστηριότητας, φυσικής ευεξίας και σωματικών χαρακτηριστικών με τα επίπεδα λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών σε νεαρά παιδιά. Συμπεραναν ότι τα υψηλότερα επίπεδα καλής λειτουργίας του καρδιακού και του αναπνευστικού συστήματος και τα χαμηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας είχαν άμεση σχέση με πιο ικανοποιητικά επίπεδα λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών στα συγκεκριμένα παιδιά. Η φυσική δραστηριότητα φάνηκε να συμβάλλει σημαντικά στα χαμηλά επίπεδα λιπιδίων και στην βελτίωση της κατάστασης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

 

Αντίθετα οι Saris, W.H., Binkhorst, R.A., Cramwinckel, A.B., van der Veen-Hezemans, A.M., van Waesberghe, F. μελέτησαν μια ομάδα παιδιών 4 – 6 ετών και μια ομάδα παιδιών 8 – 12 ετών ως προς την ικανότητα φυσικής εκτέλεσης, τη καθημερινή φυσική δραστηριότητα, τα σωματικά χαρακτηριστικά, τα λιπίδια του αίματος και το καθημερινό διαιτολόγιο. Δε βρέθηκαν διαφορές στα λιπίδια του αίματος μεταξύ των παιδιών με χαμηλό και υψηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά φάνηκε ότι τα παιδιά που τρέφονται υγιεινά και εκτελούν φυσική δραστηριότητα σε σχέση με αυτά που κάνουν καθιστική ζωή έχουν πλεονέκτημα σε ότι αφορά τη φυσική εκτέλεση. Επίσης στην ομάδα παιδιών ηλικίας 8 – 12 ετών φάνηκε ότι όσα παρουσίασαν χαμηλή ικανότητα φυσικής εκτέλεσης ήταν παχύτερα από εκείνα με υψηλή ικανότητα εκτέλεσης, όμως ανάλογα στοιχεία δε βρέθηκαν στην ομάδα των νεότερων παιδιών.

 

Όπως φαίνεται από διάφορες έρευνες, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, η θετική συμβολή της άσκησης, την οποία εξασφαλίζουν τα κινητικά παιχνίδια, στη διατήρηση και βελτίωση των όρων ισορροπημένης και υγιούς φυσικής ανάπτυξης των παιδιών είναι αναμφισβήτητη. Τα αυξημένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας αφενός βελτιώνουν τη σωματική κατάσταση κάθε παιδιού, αφετέρου λειτουργούν αποτρεπτικά στην πρόκληση διαταραχών, που πιθανά θα συνοδεύουν το παιδί σε ολόκληρη τη ζωή του. Η άσκηση, μέσω του παιχνιδιού φαίνεται ακόμη ότι συνεισφέρει ως μέσο πρόληψης στην αποτροπή εκδήλωσης κάποιων παθήσεων, που εμφανίζονται στη κατοπινή ζωή του ατόμου. Δημιουργείται γενικότερα το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε να αυξηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πιθανότητες να εξελιχθούν τα παιδιά σε υγιείς ενήλικες με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

 

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι. Γιατί?

Ο ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι είναι μηδαμινός. Τα παιδιά καθημερινά ασχολούνται με ποικίλες σχολικές υποχρεώσεις αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι τα φροντιστήρια για τα σχολικά μαθήματα αλλά και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών ,οι αθλητικές δραστηριότητες ,οι δραστηριότητες που έχουν ως θέμα την τέχνη. Όλες αυτές  οι δραστηριότητες σε συνδυασμό με τις σχολικές τους υποχρεώσεις που είναι αυξημένες και συνήθως έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας .Οδηγούν τα παιδιά στο γεγονός να μην  έχουν ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι για αυτά ένα άπιαστο όνειρο ή κάτι το οποίο έχουν ξεχάσει μέσα στις σελίδες των βιβλίων και των τετραδίων τους μέσα στο βάθος των μυαλών τους. Τα παιδιά όταν έχουν λίγο χρόνο θα τον εκμεταλλευτούν για να χαλαρώσουν, να παρακολουθήσουν τηλεόραση ,να παίξουν στον υπολογιστή ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ακόμη να ασχοληθούν με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία καταλαμβάνουνε αν όχι τον περισσότερο τότε αρκετό από τον ελεύθερο τους χρόνο. Επιπλέον όταν θα βρούν χρόνο θα πάνε για καφέ ή θα βγουν έξω το βράδυ έως αργά  .Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά χρειάζονται ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να τους προσφέρει αρκετά πράγματα για να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους. Είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που βοηθούν το παιδί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του επίσης βοηθάει στην καλύτερη κοινωνικοποίηση του γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει να συνεργάζεται και να γνωρίζει καινούργια άτομα . Χωρίς τον ελεύθερο χρόνο όμως δεν υπάρχει παιχνίδι και αυτό είναι επώδυνο για τα παιδιά για πολλούς λόγους και γιατί μέσα από το παιχνίδι  το παιδί επηρεάζεται θετικά αλλά και γιατί το παιδί παίζοντας διασκεδάζει και είναι χαρούμενο. Για αυτό πρέπει να προσπαθήσουν τα παιδιά να βρουν ελεύθερο χρόνο όσο και αν αυτό είναι δύσκολο. Αριθμός ελεύθερων ωρών ημερησίως και αριθμό ωρών που διαθέτουν τα παιδιά για παιχνίδι κατά φύλο(ποσοστό%)

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

1 ώρα ημερ

10,7

11,6

11,2

22,2

13,7

18,0

2 ώρες ημερ

24,6

22,6

23,7

19,5

7,0

13,4

1 ώρα ημερ

41,9

33,7

37,8

15,1

3,0

9,2

2 ώρες ημερ

20,4

28,3

24,2

33,0

43,7

38,2

Σαββ.-Κυρ

2,4

3,8

3,1

10,2

32,6

21,2

Καμία

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Ποσοστό (%) μαθητών, κατά φύλο, σε σχέση με τις εξωσχολικές προγραμματισμένες απασχολήσεις

Εξωσχολικές δραστηριότητες

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Ξένη γλώσσα

94,5

96,5

96,5

Αθλητισμός

85,1

65,1

75,1

Χορός – μπαλέτο

10,1

28,2

19,1

Μουσικό όργανο

28,3

26,3

27,3

Η/Υ

31,6

17,6

24,6

www.pedia.gr/corner/elefthxronos.htm

Συμπέρασμα  από τους πίνακες

Την τελευταία δεκαετία η έννοια του σχολικού χρόνου έχει αποκτήσει μια διπλή διάσταση. Από τη μία ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος καλύπτεται από τις υποχρεώσεις που αφορούν το σχολείο. Από την άλλη διαθέτεται από τις παραεκπαιδευτικές δραστηριότητες π.χ. φροντιστήρια, αθλητισμός κ.λπ. Συμπεραίνουμε ότι ένας αριθμός μαθητών λυκείου καταναλώνει 8-12 ώρες για τις παραπάνω δραστηριότητες. Ένα άλλο τμήμα μαθητών ηλικίας 6-12 ετών τρέχει για να προλάβει το σχολείο , τα φροντιστήρια , τις ξένες γλώσσες κ.λ.π. μηδενίζοντας κάθε πρακτική παιχνιδιού και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας.

3. Τι κάνουν οι μαθητές όταν δεν πηγαίνουν στο σχολείο και στα πάσης φύσεως φροντιστήρια.

Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο

Μαθητές του Δημοτικού

Μαθητές του Γυμνασίου

Μαθητές του Λυκείου

Ασχολούμαι με τον αθλητισμό

15%

30%

26%

Βλέπω τηλεόραση, βίντεο, ακούω ραδιόφωνο

23%

24%

21%

Διαβάζω εξωσχολικά βιβλία, ζωγραφίζω

16%

14%

12%

Δεν έχω ελεύθερο χρόνο

8%

12%

18%

Παίζω με παιχνίδια

31%

5%

1%

Πηγαίνω βόλτα ή καφετέρια, UFO, DISCO

2%

7%

14%

Ασχολούμαι με Η/Υ

4%

6%

3%

Πηγαίνω σινεμά ή θέατρο

1%

2%

3%

 

Ηλεκτρονικό παιχνίδι: Θετικές και αρνητικές επιδράσεις

Οι θετικές κριτικές αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και στη δυνατότητα που προσφέρουν στα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.

Οι αρνητικές κριτικές επισημαίνουν το κίνδυνο αύξησης της επιθετικής συμπεριφοράς από τη συχνή ενασχόληση με παιχνίδια με επιθετικό περιεχόμενο, την σταδιακή απευαισθητοποίηση στη βία καθώς και τον κίνδυνο εξάρτησης.

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι η πρώτη διαφορετική μορφή παιχνιδιού μετά από εκατοντάδες χρόνια, ενώ αρχίζουν να χάνονται  παραδοσιακά παιχνίδια, που είχαν μια συνέχεια από την αρχαιότητα έως σήμερα (όπως το τσέρκι, γνωστό από την αρχαιότητα ως κρικηλασία). Τα πρώτα videogames εφευρέθηκαν την δεκαετία του ’60 και η διάδοσή τους στις βιομηχανικές χώρες άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αρχικά στα ειδικά καταστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και μετά στα σπίτια. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία της εικόνας στα ΜΜΕ απ’ τη μια, αλλά και ο αυξανόμενος φόβος των γονέων για την ασφάλεια των παιδιών στους δρόμους των μεγάλων πόλεων και η σταδιακή επικράτηση του μοναχικού παιχνιδιού απ’ την άλλη, συντέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωσή τους.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τα videogames τόσο ελκυστικά;

 1. Ο ρεαλισμός και τα εξελιγμένα γραφικά τους (graphics). Ο κόσμος απεικονίζεται πολύ παραστατικά, με ζωντανά χρώματα και κίνηση.
 2. Οι κλιμακούμενες βαθμίδες δυσκολίες. Π.χ. ο παίκτης ξεκινά από ένα βασικό επίπεδο και σταδιακά, όσο προχωρά σε υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιήσει σύνθετες στρατηγικές, να πάρει πιο δύσκολες αποφάσεις κ.λ.π. Κι αυτό αποτελεί μια αυξανόμενη πρόκληση που παράγει κλιμακούμενη διέγερση.

Επιδράσεις των videogames στα παιδιά 
Σ’ αυτό που σχεδόν όλες οι μελέτες συμφωνούν είναι ότι τα videogames συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, και ειδικότερα: 

 • την συγκέντρωση της προσοχής
 • την παρατηρητικότητα
 • τον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • την δεξιοτεχνία
 • την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • την αύξηση των γενικών γνώσεων.

 

 Το θέμα της επιθετικότητας είναι το πιο πολυσυζητημένο και καυτό θέμα σχετικά με τα videogames. Μελέτες έδειξαν ότι: 

 • Το 90% περίπου των videogames περιέχουν κάποιας μορφής βίαιο περιεχόμενο.
 • Στα μισά τουλάχιστον απ’ αυτά, μέσα στους σκοπούς του παίκτη είναι να προκαλέσει φοβερή βλάβη ή/και τον θάνατο του αντιπάλου.
 • Το 53% των παιδιών σχολικής ηλικίας βαθμολογεί τα παιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο ως πιο δημοφιλή.

 

 

Το πρόβλημα της εξάρτησης, του εθισμού δηλαδή στη χρήση των videogames, απασχολεί όλο και περισσότερο σήμερα τους ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας.

Όταν ο χρόνος που περνά ένα παιδί παίζοντας videogames αρχίζει να προκαλεί δυσλειτουργία στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική του ζωή, τότε αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι έχει παγιδευτεί σ’ έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης.  Η ενασχόληση τότε με τα videogames υποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένεια και τους συνομηλίκους, το παιδί ζητά να περνά όλο και περισσότερες ώρες παίζοντας και η αποχή απ’ το παίξιμο προκαλεί δυσφορία ή και κατάθλιψη.

Συμπτώματα πιθανής εξάρτησης που θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν: 

 • Το παιδί περνά όλο τον ελεύθερο χρόνο του μπροστά στον Η/Υ
 • Έχει συχνά πονοκεφάλους και νυστάζει στο σχολείο
 • Πέφτει η σχολική του επίδοση
 • Παραμελεί το φαγητό του και την προσωπική του υγιεινή
 • Προτιμά να παίζει videogames απ’ το να δει τους φίλους του, η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τείνει να υποκαθιστά τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και την οικογένειά του
 • Είναι ευερέθιστος όταν δεν παίζει videogames

Πολλοί νέοι αφιερώνουν ολοκληρωτικά τον ελεύθερό τους χρόνο σε διάφορα  εθιστικά δικτυακά παιχνίδια τα οποία οι πλειοψηφία τους έχουν ως σκοπό την εξόντωση κάποιου κακού τρομοκράτη εχθρού με πολλούς  τρόπους και

παίρνοντας περισσότερους βαθμούς με την άσκηση όλο και περισσότερης κτηνωδίας.

 

ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Παρακολουθώντας κανείς τα σημερινά παιδιά, να βυθίζονται όλο και περισσότερο στους υπολογιστές, σε παιχνίδια που τα παρασύρουν μέσα σε πλασματικούς κόσμους όπου προσπαθούν να σκοτώσουν, να κυριεύσουν ή να κλέψουν με την βοήθεια του φανταστικού και ανήθικου τις περισσότερες φορές ηρώα τους.  

 

 

 

 

http://1lyklykovr.att.sch.gr/index_files/index_fakeloi/errasies_project/1ergasia/ergasia.pdf

 

  http://www.newinka.gr/consumer.php?id=189&version=gr

      Κίνδυνοι από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μπορούν να προσφέρουν κάποια θετικά στοιχεία στα παιδιά: πάνω απ’ όλα ψυχαγωγία, γνώσεις και εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία. Τα θετικά αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά και στη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Παρ ‘ όλα αυτά κρύβουν και αρκετά αρνητικά στοιχεία. Αυτά συνίστανται στο κίνδυνο αύξησης της επιθετικής συμπεριφοράς από τη συχνή ενασχόληση με παιχνίδια με επιθετικό περιεχόμενο, στη σταδιακή απευαισθητοποίηση στη βία, καθώς και στον κίνδυνο εξάρτησης.

      Ενώ, λοιπόν, δεν αμφισβητείται η θετική επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην ανάπτυξη του γνωστικού τομέα, οι γνώμες διχάζονται σε ότι αφορά την ανάπτυξη της φαντασίας . Όμως τα παιδιά, π.χ., που μέχρι πριν λίγες δεκαετίες έπαιζαν πετροπόλεμο στους δρόμους, μάθαιναν μέσα απ’ την πραγματική εμπειρία της βίας , που σταματά η φαντασία και που ξεκινά η πραγματικότητα. Μάθαιναν, έτσι, να προστατεύουν τον εαυτό τους, όχι μόνον φορώντας κράνη από κατσαρόλες, αλλά και υπακούοντας σε κάποιους κανόνες και ακολουθώντας τον αρχηγό. Μάθαιναν, επίσης, να σέβονται τους αντιπάλους τους, που ήταν πραγματικά πρόσωπα και όχι κινούμενοι στόχοι στην οθόνη ενός υπολογιστή. Έτσι, τα παιδιά μάθαιναν για την επιθετικότητα μέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης και την ικανότητα διάκρισής της απ’ την πραγματικότητα.

 

  Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν, ότι το 90% περίπου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιέχουν κάποιας μορφής βίαιο περιεχόμενο. Στα μισά τουλάχιστον απ’ αυτά, μέσα στους σκοπούς του παίκτη είναι να προκαλέσει φοβερή βλάβη ή ακόμη και το θάνατο του αντιπάλου. Το 53% των παιδιών σχολικής ηλικίας βαθμολογεί τα παιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο ως πιο δημοφιλή. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο το συστηματικό παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών οδηγεί στην αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά; Απ’ τις υπάρχουσες ψυχολογικές μελέτες για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το παίξιμό τους έχει ισχυρή επίδραση στην επιθετικότητα των παιδιών, γιατί:

 • Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργητικά σ’ αυτά.
 • Τα παιχνίδια αυτά αμείβουν τη βίαιη συμπεριφορά.
 • Τα παιδιά επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά αυτήν τη συμπεριφορά παίζοντας.

Γνωρίζουμε, επίσης ότι ο αμερικάνικος στρατός χρησιμοποιεί συχνά τέτοια ηλεκτρονικά παιχνίδια για απευαισθητοποίηση των στρατιωτών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Στις πραγματικές συνθήκες μάχης, που περιλαμβάνουν στρατιωτικά αεροπλάνα και τανκ, δεν υπάρχει άμεση αναγνώριση των στόχων. Αντιθέτως, ο στρατιώτης εντοπίζει το στόχο (μια εικόνα στην οθόνη Η/Υ) σαν να παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι.

  Όταν ο χρόνος που περνά ένα παιδί παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια αρχίζει να προκαλεί δυσλειτουργία στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική του ζωή, τότε αυτό μπορεί να είναι ένδειξη, ότι έχει παγιδευτεί σ’ ένα φαύλο κύκλο εξάρτησης. Η ενασχόληση τότε με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια υποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένεια και τους συνομηλίκους, το παιδί ζητά να περνά όλο και περισσότερες ώρες παίζοντας και η αποχή απ’ το παίξιμο προκαλεί δυσφορία ή και κατάθλιψη.

Συμπτώματα πιθανής εξάρτησης που θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν:

 • Το παιδί περνά όλο τον ελεύθερο χρόνο του μπροστά στον Η/Υ.
 • Έχει συχνά πονοκεφάλους και νυστάζει στο σχολείο.
 • Πέφτει η σχολική του επίδοση.
 • Παραμελεί το φαγητό του και την προσωπική του υγιεινή.
 • Προτιμά να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, από το να δει τους φίλους του. Η ενασχόλησή του με αυτά τείνει να υποκαθιστά τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και την οικογένειά του.
 • Είναι ευερέθιστο, όταν δεν παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Γενικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

   Για να περιοριστούν οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις, οι γονείς τι μπορούν να κάνουν;

 • Να ενημερωθούν περισσότερο οι ίδιοι για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
 • Να έχουν επίβλεψη στην επιλογή του είδους των παιχνιδιών απ’ τα παιδιά τους.
 • Να θέτουν όρια στο χρόνο παιξίματος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
 • Να ενθαρρύνουν παράλληλα το ελεύθερο.
 • Να είναι “κοντά” στα παιδιά τους, όταν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια.                                         

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και αντικοινωνική συμπεριφορά

Αρνητικά εικονικά σενάρια (π.χ. αιματηρές μάχες) μπορεί να προκαλέσουν:

1.      Βίαιη συμπεριφορά έναντι των ζώων και των ανθρώπων.

2.       Αύξηση της πιθανότητας χρήσης αλκοόλ και άλλων εθιστικών ουσιών αργότερα.

3.       Μη σεβασμό των αρχών και των θεσμών της κοινωνίας έχοντας ως περιπτώσεις  εγκληματικές συμπεριφορές

4.       Καλλιέργεια ρατσιστικών προτύπων και αρνητικών σεξουαλικών στερεοτύπων.

5.       Χρήση βωμολοχιών και άσεμνων χειρονομιών, τις οποίες τα παιδιά πολλές φορές ενσωματώνουν άκριτα στις καθημερινές συναναστροφές τους.

   Τα πλέον ανησυχητικά δεδομένα προκύπτουν από μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο «αποκτούν ανοσία» έναντι του τρόμου της βίας, μιμούνται τις βίαιες συμπεριφορές που βλέπουν και η επιθετικότητά τους αυξάνεται όσο μεγαλώνει και ο χρόνος που παίζουν βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μάλιστα, όσο πιο ρεαλιστική και επαναλαμβανόμενη είναι η έκθεση στη βία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδραση στα παιδιά.

Το πρόβλημα του εθισμού στα παιχνίδια.

 Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ένα πραγματικό και μάλιστα αυξανόμενο πρόβλημα. Συνήθως τα πλέον εθιστικά παιχνίδια είναι αυτά που παίζονται on-line στο Internet με τη συμμετοχή διαφορετικών παικτών. Περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, πολλά επίπεδα δυσκολίας και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους παίκτες στο διαδίκτυο. Είναι πιθανό να απορροφηθούν τόσο από αυτή την εικονική κατάσταση που να παραμελούν τις πραγματικές υποχρεώσεις τους στο σχολείο και αλλού. Για αυτό θεωρείται ότι ο παράγοντας του χρόνου είναι σημαντικός. Η ενασχόληση με αυτά τα παιχνίδια για πάρα πολλές ώρες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και τελικά να οδηγήσει σε:

1.Πτωχές ικανότητες διαπροσωπικής       

επικοινωνίας.

2.Παραμέληση του ρόλου στην οικογένεια,        των υποχρεώσεων στο σχολείο, αλλά και διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί να είχε αναπτύξει το παιδί.

3.Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να συμμετέχουν στην αύξηση του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας.

 

Άλλοι κίνδυνοι από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.   

 

  Τα παιχνίδια, που παίζονται στο διαδίκτυο, εκθέτουν τα παιδιά και σε άλλες μορφές κινδύνου. Δεν είναι σίγουρο ότι πάντα οι άλλοι παίκτες, με τους οποίους επικοινωνούν on-line, είναι παιδιά της ηλικίας τους (και κυρίως ότι οι προθέσεις τους περιορίζονται στο να παίζουν μαζί). Επίσης, στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που περνάμε, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για το πορτοφόλι μας. Τέλος, η διατήρηση μιας ανοικτής σύνδεσης στο διαδίκτυο θέτει τον υπολογιστή και τα προσωπικά δεδομένα στους γνωστούς κινδύνους των κακόβουλων λογισμικών. Συνεπώς, η εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού προγράμματος ασφαλείας στον υπολογιστή γίνεται πιο σημαντική .

 

 

   Σε διάφορες νοσηλευτικές μονάδες του εξωτερικού, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται για να ξεχαστούν τα παιδιά από τον πόνο και τις άλλες ενοχλήσεις που νιώθουν. Επίσης, χρησιμοποιούνται ως μέθοδος φυσιοθεραπείας καθώς μπορεί να βελτιώσουν τις κινητικές δεξιότητες και τον συντονισμό των κινήσεων μετά από τραυματισμούς.

 

 

    Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζουν ότι η συστηματική και παρατεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά που βρίσκονται στην πιο κρίσιμη ηλικία. Επίσης επισημαίνουν ότι οι γονείς πρέπει πρώτα απ’ όλα να ενημερωθούν οι ίδιοι για τα παιχνίδια αυτά, να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά την επιλογή των παιχνιδιών και να θέτουν όρια στον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

   Το 2012 δεν υπάρχει πλέον η εικόνα των παιδιών που παίζουν σε αλάνες. Σήμερα κυριαρχεί η εικόνα των νέων με τα κουρασμένα μάτια που είναι για ατελείωτες ώρες κολλημένα μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή. Tα συνηθισμένα συμπτώματα της εξάρτησης είναι η κατανάλωση σταδιακά περισσότερου χρόνου στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλες δραστηριότητες και η αγωνιώδης προσμονή της επόμενης στιγμής που θα ασχοληθούν με αυτά.

 Αύξηση επιθετικής συμπεριφοράς

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια που επιλέγουν τα νέα παιδιά περιέχουν αιματηρές μάχες, μαζικές καταστροφές και σκοτωμούς, ενώ η αλόγιστη χρήση βίας επιβραβεύεται με πόντους! Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιχνίδια αυτά έχουν ισχυρή επίδραση στην επιθετικότητα των παιδιών, καθώς τους γεννούν επιθετικές σκέψεις, επιθετικά συναισθήματα και επιθετικές συμπεριφορές.

  Οι ειδικοί υπογραμμίζουν μάλιστα πως όπως το κάπνισμα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στους πνεύμονες στην ενήλικη ζωή, έτσι και τα παιχνίδια βίας αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης βίαιης συμπεριφοράς μετέπειτα. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που παίζουν ακόμη και δέκα λεπτά την ημέρα παιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο είναι πιο εχθρικά και μπλέκουν σε καβγάδες πιο συχνά σε σχέση με τα υπόλοιπα.

ΤΑΙΝΙΕΣ

 

 

 

Toystory(1995) Director:JohnLasseter

 

Ο Γούντι , ένα παιχνίδι-σερίφης, είναι ο αναμφισβήτητος αρχηγός των παιχνιδιών ενός παιδιού, του Άντι . Όταν όμως ο Άντι παίρνει δώρο στα γενέθλια του έναν διαστημικό κούκλο, τον Μπαζ Λαϊτγίαρ  αρχίζει και λατρεύει εκείνον πιο πολύ. Έτσι ο Μπαζ γίνεται πλέον ο αρχηγός των παιχνιδιών. Ο Γούντι που τον ζηλεύει αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα, και  ρίχνει τον Μπαζ από το παράθυρο ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια στρέφονται εναντίον του. Μετά από ένα αναπάντεχο συμβάν ο Γούντι και ο Μπαζ βρίσκονται μόνοι στο δρόμο -ο Γούντι κάνει τα πάντα για να πείσει τον Μπαζ πως είναι ένα παιχνίδι αλλά δεν τα καταφέρνει.Τότε οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται στα χέρια ενός παιδιού, του Σιντ , γείτονα του Άντι, ο οποίος καταπιέζει και καταστρέφει τα παιχνίδια του…

 

Toy story 2 (1999) Director: John Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrick

 

 

Ο Άντι φεύγει για την κατασκήνωση, σκοπεύοντας να πάρει μαζί του τον Γούντι μα πάνω στο παιxνίδι το χέρι του Γούντι σκίζεται ελαφρά κι έτσι ο Άντι τον βάζει στο ράφι. Ο Γούντι θα βρεθεί στο ξεπούλημα της οικογένειας του Άντι και θα κλαπεί από τον Aλ, έναν πωλητή παιχνιδιών που με τον Γούντι ολοκλήρωσε την τετράδα παιχνιδιών, ηρώων ενός παλιού σίριαλ με σκοπό να την πουλήσει σε ένα μουσείο στην Ιαπωνία. Τα παιχνίδια του Άντι με επικεφαλής τον Μπαζ ξεκινούν μία εκστρατεία για να τον βρούν ενώ αυτός γνωρίζεται με τα άλλα μέλη της τετράδας: το άλογο Άπαικτο, την καουμπόισα Τζέσι και το χρυσοθύρα «Βρόμικο» Πιτ. Ο Μπαζ και οι υπόλοιποι εισβάλλουν στο παιχνιδάδικο του Αλ και βρίσκουν, ένα Μπαζ που πιστεύει πως είναι αστροφύλακας! Εν τω μεταξύ ο Γούντι αποφασίζει το ταξίδι στην Ιαπωνία και αποφασίζει να μείνει μαζί με τους υπόλοιπους τρεις. Η παρέα των παιχνιδιών με τον ψεύτικο Μπαζ φτάνουν και προσπαθούν να σώσουν το Γούντι και τότε εμφανίζεται ο αληθινός Μπαζ. Ο Γούντι αλλάζει γνώμη και τελικά αποφασίζει να επιστρέψει στον Άντι αλλά ο Χρυσοθύρας έχει αντιρρήσεις.Ο Αλ παίρνει την βαλίτσα που έχει μέσα τον Γούντι, την Τζέσι, τον Χρυσοθύρα και τον Άπαικτο. Τα παιχνίδια τον καταδιώκουν μέχρι το αεροδρόμιο και μετά από πολλές περιπέτειες καταφέρνουν να νικήσουν τον Χρυσοθύρα και να γλυτώσουν από τον Αλ. Την επόμενη μέρα όλοι είναι πίσω στο σπίτι του Άντι και μαζί του είναι η Τζέσι και ο Άπαικτος.

 

Toy story 3(2010) Director: Lee Unkrick

 

 

 

Ο Άντυ είναι πλέον 17 ετών και πακετάρει τα πράγματά του για το κολέγιο, αφήνοντας τα παιχνίδια του, ξεχασμένα και εγκαταλελειμμένα. Ο Άντυ αποφασίζει να βάλει όλα τα άλλα παιχνίδια στη σοφίτα εκτός του Γούντι. Κατα λάθος η μητέρα του, τα πετάει και τα παιχνίδια αισθάνονται ότι δεν είναι πλέον επιθυμητά, γι’αυτό  αποδρούν και μπαίνουν σε ένα κουτί που θα δωρηθεί στον Παιδικό Σταθμό Σάνισαϊντ. Ο Γούντι, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι τα πέταξε κατά λάθος. Αυτοί όμως αρνούνται να τον ακούσουν.

Τα παιχνίδια του Άντυ, τα καλοδέχονται τα πολυάριθμα παιχνίδια του παιδικού σταθμού και τους δείχνουν το χώρο. Όλοι είναι πολύ ευτυχισμένοι στον καινούριο τους χώρο, αφήνοντας τον Γούντι, μόνο του να γυρίσει στον Άντυ. Έξω από τον παιδικό σταθμό, η μικρή Μπόνι θα μαζέψει τον Γούντι. Τον παίρνει μαζί της στο σπίτι και παίζει μαζί με τα άλλα παιχνίδια της που καλοδέχονται τον Γούντι. Ο Γούντι είναι συνεπαρμένος μέχρι που ακούει από τον Τσακλς, τον θλιβερό κλόουν ότι μαζί με τον Αγκαλίτσα και το Μεγάλο Μωρό κατά λάθος εγκαταλείφθηκαν από την ιδιοκτήτριά τους, τη Ντέιζι. Οι τρεις τους βρήκαν το δρόμο να γυρίσουν πίσω στη Ντέιζι αλλά ο Αγκαλίτσας είδε ότι είχε ήδη αντικατασταθεί. Αν και ο Τσακλς κατάλαβε τι ακριβώς έγινε, ο Αγκαλίτσας, πικραμένος, έπεισε το Μεγάλο Μωρό ότι η Ντέιζι τους παράτησε και μαζί πήραν το έλεγχο στο Σάνισαϊντ. Ο Γούντι, φοβούμενος για τη μοίρα των φίλων του, επιστρέφει στον παιδικό σταθμό και βρίσκει ότι τους έχει τεθεί αποστολή να παίξουν με τα μικρότερα και απρόσεκτα παιδιά που συνήθως καταστρέφουν τα παιχνίδια. Επίσης τους επιτηρεί ο Μπαζ, του οποίου ο Αγκαλίτσας έχει αλλάξει τις ρυθμίσεις του και πλέον είναι ο «Αστροφύλακας του Διαστήματος» και συμμαχεί μαζί τους.

Zathura: A space adventure(2005) Director: Jon Favreau

 

 

Δυο αδέρφι , ο Danny

Όταν περνάνε ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι του πατέρα τους βρίσκουν ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι, το Zathura, το οποίο τους μεταφέρει σε μια περιπέτεια πέρα από τον γαλαξία γεμάτη κινδύνους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν αν θέλουν να ξαναδούν το σπίτι τους είναι να τελειώσουν το παιχνίδι.

Δυο αδέρφια, ο Danny  και ο Walter , δεν τα πάνε καθόλου καλά μεταξύ τους.

 

 

 

 

Jumanji (1995) Director : Joe Johnston

 

 

 

Ο Αλαν Παρις είχε παγιδευτεί για 26 χρόνια μέσα στον πίνακα ενός αρχαίου, μαγικού παιχνιδιού του Τζουμάνζι.Τώρα βρήκε επιτέλους την ελευθερία του χάρη σε δύο παιδιά που έπαιξαν το παιχνίδι, αλλά μαζί του ελευθερώθηκε και ένα πλήθος από ζώα της ζούγκλας !Τώρα ο μόνος τρόπος για να διορθώσει το κακό είναι να ξαναπαίξει το παιχνίδι. 

 

 

 

The last Mimzy (2007) Director : Robert Share

 

 

Τα δυο αδέρφια η Έμμα και ο Νόα Γουάιλνερ ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες κουτί που περιέχει ορισμένες παράξενες συσκευές, οι οποίες μοιάζουν με παιχνίδια. Η Έμμα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια μικρή κούκλα – λαγό που φαίνεται να της μιλάει. Την ονομάζει «Μίμζυ». Καθώς παίζουν με τα παιχνίδια τους, τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν εξωπραγματικές, νέες ικανότητες. Ο Νόα, που μέχρι τότε δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στις σχολικές του επιδόσεις, μετατρέπεται ξαφνικά σε επιστημονική διάνοια και στον καλύτερο αθλητή του σχολείου. Ακόμα πιο εκπληκτικό… μπορεί να μετακινεί αντικείμενα με το μυαλό του. Η Έμμα, με την βοήθεια της πολυαγαπημένης της Μίμζυ, αναπτύσσει έντονες και ανεξήγητες ψυχικές δυνάμεις. Όταν ο καθηγητής του Νόα, ο Λάρι, συναντά τα παιδιά, αντιλαμβάνεται ότι κάτι πολύ ασυνήθιστο συμβαίνει. Περισσότερο από απλώς προικισμένα, τα δυο αδέρφια, ειδικά η Έμμα δείχνουν να μεταμορφώνονται για έναν υψηλότερο σκοπό

                       

 Λιστα ταινιων βασισμενες σε ταινιες

 

·                     Resident  Evil : Dr. Paul W. S. Anderson                                           2002                                              

·                     Resident  Evil : APOCALYPSE : Dr. Alexander Witt                        2004                             

·                     Resident Evil  : EXTINCTION : Dr. Passell Mulcahy                         2007    

·                     Resident Evil  : AFTERLINE : Dr. Paul W. S. Anderson                   2010    

·                     Resident Evil  : RETRIBOTION : Dr. Paul W. S. Anderson               2012     

·                     Mad Max : Dr. George Miller                                                               1979 

·                     Mad Max 2  : Dr. George Miller                                                           1981   

·                     The last Airbender : Dr. M. Night Shyamalan                                     2010  

·                     Lara Croft : Tomb Raider : Dr. Simon West                                       2001     

·                     Lara Croft : Tomb Raider – The Cradle of life : Dr. Jan De Bont      2003   

·                     Bloodrayne : Dr. Uwe Boll                                                                    2005     

·                     Bloodrayne 2 : Dr. Uwe Boll                                                                 2007

·                     Alone in the dark : Dr. Uwe Boll                                                           2005        

·                     Alone in the dark : Dr. Peter Scheerer & Michael Roesch               

·                     Silent Hill : Dr. Christophe Gans                                                          2006                                                                

·                     Fantasy : The spirits within : Dr. Hironobu Sakagucbi                       2001

·                     Tekken : Dr. Dwight Little                                                                     2010

·                     Street fighter : Dr. Steven E. de souta                                                 1994

·                     Mortal Kombat : Dr. Paul W. S. Anderson                                          1995

·                     Hitman : Unrated : Dr. Xavier Gens                                                      2007

·                     Prince of persia : The sands of time : Dr. Mike Newell                       2011

 

 

΄΄Σύγκριση παιχνιδιών παρελθόντος-μέλλοντος

 

Κάποια από τα παιχνίδια που έπαιζαν στο παρελθόν είναι:

Παιχνίδια με μικρή μπάλα, βασιλέας, Λουκούι, σακουλοδρομίες, λίγκριν, αύκα του κόλωκα, σκατούλικα, κατομούγια, κουτσό.

 

Το πιο διαδεδομένο παιχνίδι του παρελθόντος ήταν το κουτσό:

Θέμα: χοροπήδημα στο ένα πόδι

Υλικά-Μέσα: κιμωλίες για σχεδιασμό του βασιλέα, πλακουτσωτή πέτρα για κάθε παιχνίδι

 

Ο βασιλέας παίζεται από κάθε παιδί ξεχωριστά. Συμμετέχουν όσα παιδιά θέλουν κυρίως σε μικρές ομάδες. Το καθένα έχει την πέτρα του (συνήθως πλακουτσωτή). Στα πιο παλιά χρόνια το κάθε παιδί διάλεγε πολύ προσεχτικά την πέτρα του και την φύλαγε για το επόμενο παιχνίδι, αν του ήταν καλή. Έβαζε την πέτρα του στο πρώτο σκαλί και την έσπρωχνε με την μύτη του παπουτσιού του μέχρι το τέλος. Πηδούσε κουτσό (στο ένα πόδι). Μετά την έριχναν στο δεύτερο, τρίτο κ.τ.λ. σκαλιά ώσπου να φτάσουν μέχρι το τελευταίο. Αν έφτανες μέχρι το τελευταίο σκαλί θα έβγαζες ένα << τσιούλο >> , που το σχεδίαζες σε όποιο σκαλί ήθελες. Ο τσιούλος χρησίμευε σαν σκαλί ανάπαυσης μπορούσες δηλαδή να πατήσεις και τα δυο σου τα πόδια. Έχανε αν πατούσε την πέτρα που έριχνε στο σκαλί που ήταν ή αν το πόδι του πατούσε στην γραμμή. Τότε σταματούσε το παιχνίδι και συνέχιζε το επόμενο σε σειρά παιδί και ξανάρχιζε όταν ερχόταν η σειρά του. Νικητής ήταν το παιδί με τους πιο πολλούς τσιούλους. Το παιχνίδι παιζόταν κυρίως από κορίτσια και ήταν παιχνίδι του χειμώνα.

 

Παιχνίδια του παρόντος

 

Τα παιχνίδια του παρόντος βασίζονται σε ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών:

Buzz game, playstation 1,2,3, x-box 360, nintedo wii, PSP, παιχνίδιαPC

 

Τα πιο διαδεδομένα παιχνίδια είναι:

Pacific poker, walking dead, farcy 3, lol

 

Παιχνίδιαfacebook

 

angry birds star wars, criminal case, casino city, horse gaga, frontier ville

 

Παιχνίδιαtwitter¨

city ville, texas holdem poker, bubble witch saga, diamond dash

Frontierville

Το τελευταίο παιχνίδι από τη Zinga το οποίο χάρη στη διάρκεια προώθησής του προς το κοινό έχει αναδειχθεί στο πιο δημοφιλές παιχνίδι στο facebook καθώς έχει προσελκύσει πάνω από 3700 εκατ. Χρήστες την εβδομάδα.

 

 

Pacman

Το Pacman είναι το δημοφιλέστερο arcadegame όλων των εποχών. Το παιχνίδι είναι απλό:

Οδηγεί ένα smiley (τον Pacman) μέσα σε ένα λαβύρινθο και πρέπει να φάει όλες τις τελείες που βρίσκονται εκεί. Δίχως όμως να πιαστεί από τα τέσσερα φαντάσματα που επίσης κινούνται μέσα στον λαβύρινθο. Στις τέσσερις γωνίες του λαβυρίνθου υπάρχουν τελείες μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες, τα λεγόμενα << powerpills >> ή << energizers >>. Αφού ο Pacman φάει μία από αυτές για λίγο διάστημα τα φαντάσματα παίρνουν χρώμα μπλε και προσπαθούν να αποφύγουν τον Pacman που τώρα μπορεί να τα φάει. Αφού φάει όλες τις τελείες προχωράει σε άλλο λαβύρινθο. Το παιχνίδι παίζεται με joystick.

 

Παιχνίδια του μέλλοντος

 

TobiiEyeAsteroidseyecontrol

Είναι ένα παιχνίδι το οποίο για να παίξεις πρέπει να κουνάς τα μάτια για να σώσεις τη γη. Με βάση ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία το Asteroids το νέο arcade παιχνίδι διαθέτει ένα ειδικό χειριστήριο, τα μάτια μας!

Χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες και αντίστοιχο λογισμικό, το παιχνίδι παρακολουθεί την κίνηση των ματιών μας και στην συνέχεια την ερμηνεύει ως εντολές εισόδου για το παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να το παίξει κανείς απλά κοιτάζοντας και μόνο. Η διασκέδαση που μπορεί να προσφέρει αυτό το παιχνίδι είναι απερίγραπτη αλλά εκτός από αυτό σου δίνει την δυνατότητα να αναπτύξεις τις ικανότητες του εγκεφάλου σου σε μεγάλο βαθμό.

 

Mindball

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα δημιούργημα της InteractiveProductline.

Στόχος του είναι η κίνηση της μπάλας με τη δύναμη του μυαλού καθώς δίνει τη συγκεκριμένη κίνηση ανάλογα με τα σήματα που δέχεται μέσω των ηλεκτροδίων από τον εγκέφαλο.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ , ΠΑΡΟΝ , ΜΕΛΛΟΝ

 

Είναι γεγονός ότι με τον καιρό όλα αλλάζουν, η ζωή μας, οι άνθρωποι, οι απόψεις ακόμα και οι συνήθεις μόνο μία δεν αλλάζει ποτέ και αυτή είναι το παιχνίδι. Η διαφοροποίησή του μέσα στον χρόνο αφορά την κατασκευαστική και τους τρόπους διεξαγωγής του. Έτσι κάθε εποχή ,  ανάλογα με την τεχνολογία και την νοοτροπία της, μορφοποιεί και  νοηματοδοτεί  αντίστοιχα το παιχνίδι . Λόγου χάρη κάποτε υπήρχε το περιβάλλον τους (π.χ. πέτρες για κουτσό) και πάνω από όλα φαντασία για να παίξουν. Τώρα πλέον τα παιδιά έχουν καθηλωθεί μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή και έτσι ¨παίζουν¨ , έτσι «θεωρούν» πως διασκεδάζουν. Διασκεδάζουν όμως στην πραγματικότητα; Άραγε αν έβγαιναν έξω στον δρόμο με τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν το ίδιο δε θα ήταν πιο διασκεδαστικό ; Γιατί δεν το γνωρίζουν όμως; Ποιος τους στέρησε αυτή τη δυνατότητα ; Ποια θα είναι η συνέχεια ; Τι θα σημαίνει αργότερα ο όρος «παιχνίδι»; Σίγουρα κάτι πολύ διαφορετικό από ότι σημαίνει σήμερα. Ας περιμένουμε για να δούμε και να συγκρίνουμε τότε τις έντονες διαφορές…

 

Είδη παιχνιδιών(βάσει φύλου, ηλικίας και καταγωγής)

 

Είδη παιχνιδιών με βάση την ηλικία:

·         Παιχνίδια για μωρά από 0-2 μηνών: μαλακά παιχνίδια, λαστιχένια παπάκια, μαλακά σφουγγάρια, κρεμαστά αντικείμενα για την κούνια του μωρού, μουσική με τραγούδια, νανουρίσματα, παραμύθια, κουδουνίστρες και μαλακά κουκλάκια.

·         Παιχνίδια για μωρά από 2-6 μηνών: μαλακές μπάλες, υφασμάτινοι κύβοι

·         Παιχνίδια για μωρά από 6-12 μηνών: κύβοι που μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλον, αυτοκινητάκια, τρενάκια, διάφανες μπάλες με αντικείμενα στο εσωτερικό τους

·         Παιχνίδια για προνήπια από 1-3 χρονών: παζλ, τουβλάκια, μαλακά ζωάκια, μπογιές και χαρτιά, κύβοι, μπάλες και βιβλία

·         Παιχνίδια για νήπια από 3-5 χρονών: παζλ, παιχνίδια κατασκευών, βιβλία, τρίκυκλα ποδήλατα, καλλιτεχνικά, μπάλες, οχήματα, μουσικά όργανα, κούκλες και ρούχα που αλλάζει, μεταμφιέσεις, πίνακας και κιμωλίες, σκοινάκι και τραμπολίνο

·         Παιχνίδια για παιδιά από 5-8 χρονών: εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, επίσκεψη (στο πλανητάριο, στο ενυδρείο, στο εθνικό πάρκο), ιστορίες και παραμύθια, επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία, περίπατοι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μουσικά όργανα, σκοινάκι, χαρταετοί, μαριονέτες

·         Παιχνίδια για παιδιά από 9-12 χρονών: επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία, μουσικά όργανα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, προγράμματα με υπολογιστή, παιχνίδια στρατηγικής

 

 

Παιχνίδια άλλων χωρών:

 

Το Κόρφμπολ είναι ένα μεικτών φύλλων ομαδικό άθλημα που παίζεται με μπάλα, παρόμοιο με το Νέτμπολ και το μπάσκετ. Παίζεται σε 57 χώρες. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ταιβάν. Μια ομάδα αποτελείται από 4 γυναίκες και 4 άντρες.

 

Η διελκυστίδα είναι ένα αγγλικό άθλημα που παίζεται μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες τραβούν ένα σκοινί προσπαθώντας η μία να τραβήξει την άλλη προς το μέρος της.

 

 

 

 

Djeco Οριγκάμι-Ζωάκια: (γαλλικό παιχνίδι)

Η λέξη οριγκάμι σημαίνει “διπλώνω” και “χαρτί” είναι μια  διασκεδαστική και δημιουργική δραστηριότητα για παιδιά. Διδάσκει υπομονή, συντονισμό χεριού και ματιού και κατανόηση γεωμετρικών σχημάτων. Κατάλληλο για παιδιά 4-10 χρονών.

 

 

Είδη παιχνιδιών με βάση το φύλλο:

·         Κοριτσίστικα παιχνίδια : κούκλες, κουζινικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, με ντυσίματα διακοσμήσεις, σκοινάκι, αρκουδάκια, μακιγιάζ

·         Αγορίστικα παιχνίδια : αυτοκινητάκια, τρενάκια,  ηλεκτρονικά παιχνίδια αγώνων δράσης και περιπέτειας, στρατιωτάκια ,  ποδοσφαιράκι , φλιπεράκι, μπιλιάρδο, playmobil

 

Είδη παιχνιδιών με βάση την κίνηση:

 

Τα παιχνίδια με βάση την κίνηση παίζονται κυρίως από τα μικρά παιδιά, γιατί είναι γρήγορα και δραστήρια. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια είναι:

Το κορόιδο:

Γι’ αυτό  το παιχνίδι χρειάζονται 3 παιδιά και μία μπάλα. Τα δύο παιδιά κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο και στη μέση ο τρίτος (δηλαδή το κορόιδο ). Τα δύο παιδιά πετάνε ο ένας την μπάλα στον άλλο και ο τρίτος προσπαθεί να την πιάσει. Αν καταφέρει να την πιάσει παίρνει την θέση του αυτός που την πέταξε.

Τα αγαλματάκια :

Παίζονται από τρία παιδιά και πάνω. Ένα παιδί τα φυλάει και κλείνει τα μάτια. Λέει την φράση «αγαλματάκια ,αγαλματάκια μέρα ή νύχτα;». Τα υπόλοιπα παιδιά κινούνται μέχρι να μείνουν ακίνητα. Αν κάποιο παιδί εκείνη τη στιγμή που ανοίγει τα μάτια του κινηθεί τα φυλάει εκείνο .

Το πατητό:

Παίζεται από πολλούς παίχτες . Όλοι οι παίχτες ενώνουν το ένα τους πόδι τα κολλάνε δηλαδή όλα μαζί. Μετά φωνάζουν “πατητό” όλοι μαζί παίρνοντας το πόδι τους πίσω. Ο καθένας παίζει με την σειρά του. Ο ένας προσπαθεί να πατήσει τον άλλο πηδώντας. Πηδούν όμως κι αυτοί τους οποίους προσπαθούν να πατήσουν , ώστε να αποφύγουν το πάτημα. Νικητής είναι αυτός που θα μείνει τελευταίος χωρίς να τον έχει πατήσει κανένας .

Η τυφλόμυγα:

Παίζεται με πάνω από 3 παιδιά . Δένουμε τα μάτια ενός παιδιού με ένα μαντήλι. Αυτός που έχει τα μάτια δεμένα , προσπαθεί να πιάσει με ένα μαντήλι. Αυτός που έχει τα μάτια δεμένα, προσπαθεί να πιάσει τους άλλους που βρίσκονται γύρω του και να τους αναγνωρίσει. Εάν καταφέρει να αναγνωρίσει αυτόν που έπιασε, τότε αυτός φοράει το μαντήλι.

 

Είδη παιχνιδιών με βάση το πνεύμα

 

Τα πνευματικά παιχνίδια μας βοηθούν να οξύνουμε το νου μας και κατά συνέπεια να σκεφτόμαστε περισσότερο. Ακόμη είναι δυνατόν να καθυστερήσουν την εμφάνιση άνιας και αλτσχάιμερ στα άτομα τις τρίτης ηλικίας . κάποια από αυτά τα παιχνίδια είναι το σκάκι, τα επιτραπέζια τα κουίζ και τα παιχνίδια με ερωτήσεις.

 

Σκάκι:

Το σκάκι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι και πνευματικό άθλημα για δυο παίκτες. Παίζεται σε μια τετράγωνη βάση που λέγεται σκακιέρα, οχτώ οριζόντιων γραμμών και οχτώ στηλών, συνολικά 64 τετραγώνων τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζονται ως άσπρα και μαύρα εναλλάξ. Κάθε παίκτης ξεκινά ως παρτίδα με 16 πεσσούς κάθε ένας των οποίων ανήκει σε κάποιο είδος που έχει το δικό του ιδιαίτερο τρόπο κίνησης και αιχμαλώτισης  αντίπαλων κομματιών . συγκεκριμένα έχει οχτώ πιόνια δυο πύργους δυο ίππους δυο αξιωματικούς μια βασίλισσα και έναν βασιλιά. Ο ένας παίκτης κατέχει τα λευκά και ο άλλος τα μαύρα, όπως ονομάζονται οι αντίστοιχοι χρώματος πεσσοί.
ο σκοπός κάθε παίκτη είναι η επίτευξη ματ στον αντίπαλο βασιλιά. Αυτό συμβαίνει όταν ο βασιλιάς απειλείται(σαχ) και δεν υπάρχει νόμιμη κίνηση διάσωσης. Το ματ καθιστά την αιχμαλώτιση του βασιλιά περιττοί καθώς αποτελεί το τέλος του παιχνιδιού .Το παιχνίδι ξεκινά παραδοσιακά από συγκεκριμένη θέση όπου οι στρατοί παρατάσσονται αντικριστά. Την παρτίδα ξεκινά ο λευκός και στην υπόλοιπη παρτίδα οι παίκτες παίζουν εναλλάξ κινώντας κάποιο κομμάτι τους .

Το σκάκι δεν είναι τυχερό παιχνίδι .βασίζεται αποκλειστικά στην τακτική και στρατηγική .Το 19ο αιώνα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και τον 20ο αιώνα ιδρύεται η διεθνής σκακιστική ομοσπονδία. Με την εξέλιξη των υπολογιστών οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που μπορούν να παίξουν σκάκι, αλλά ακόμη και οι μηχανές γίνονται ισχυροί αντίπαλοι των καλύτερων παικτών.

 

 

 

 

Ειδη παιχνιδιων ομαδικο ατομικο

 

Μήλα:

Παίζεται από δυο ομάδες. από  τέσσερα παιδία και πάνω και χρειάζεται μια μπάλα. Χαράζουμε δυο παράλληλες γραμμές και ισομοιράζουμε την μια ομάδα που πηγαίνουν από την έξω μεριά των παράλληλων γραμμών .η απόσταση μεταξύ τους είναι 10  μέτρα περίπου. H   2η   ομάδα μπαίνει στη μέση και προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα της μπάλας που παίρνουν από τη μια μεριά στην άλλη .κάθε παιδί που το χτυπάει η μπάλα, βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Κάθε παιδί που πιάνει την μπάλα που προορίζεται να το χτυπήσει, ονομάζει ότι έχει πιάσει ένα μήλο. Αυτό του χρησιμεύει για να μην μετρήσει κάποιο χτύπημα ή για να μην βγει από το παιχνίδι.

 

Λιοντάρια που κοιμούνται:

 • Όλοι οι παίκτες ξαπλώνουν στο πάτωμα ανάσκελα και κάθονται ακίνητοι
 • Ο αρχηγός (που έχουν διαλέξει)προσπαθεί να δει αν κινούνται τα «τα ακίνητα λιοντάρια» και αν δεν κινούνται προσπαθεί να τους κάνει να χάσουν με μορφασμούς πειράγματα αστεία κλπ.
 • Όποιος κινηθεί σηκώνεται και γίνεται βοηθός αρχηγού να παρατηρεί με τη σειρά όλους τους παίχτες και προσπαθεί να τους κάνει να χάσουν
 • Απαγορεύεται το άγγιγμα
 • Κερδίζει το τελευταίο ¨ κοιμωμένο λιοντάρι ΄’’

 

Ατομικό:

Σαίτες: μπορούμε να φτιάξουμε σαίτα με ένα οποιοδήποτε χαρτί .παίζεται σε κλειστό χώρο και ανοιχτό δε χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και χαρίζει γέλιο κυνηγώντας την.

Σκιές :πριν τον ύπνο μπορούμε να παίξουμε δημιουργώντας σκιές με ένα φακό και τα χέρια μας . το φεγγάρι ο σκύλος , το πουλί. κα.

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙA

ΤΑ ΠΑΙΔίΑ ΠΑίΖΕΙ

 

 

1) Ποια παιχνίδια είχαν περισσότερο ενδιαφέρον στην αρχαία Ελλάδα ;

      ΟΜΑΔΙΚΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ

            ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

2) Πως βλέπετε τη χρήση παιχνιδιών στην εκπαίδευση;

  ΘΕΤΙΚΑ

 ΑΡΝΗΤΙΚΑ

 ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

    3) Η ετυμολογία της λέξης παιχνίδι προέρχεται από το «παίς»;

  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

    4) Ποιο ήταν το πιο γνωστό παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα ;

      ΧΑΛΚΗ ΜΥΙΑ (ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ)

      ΠΛΑΤΑΓΗ

      ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

H πλειοψηφία πιστεύει πως τα ομαδικά παιχνίδια είχαν περισσότερο ενδιαφέρον στην Αρχαία Ελλάδα. Παράλληλα, όλοι υποστηρίζουν πως η χρήση παιχνιδιών στην εκπαίδευση επιδρά θετικά. Όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης παιχνίδι , 8 στα 10 άτομα γνωρίζουν πως προέρχεται από τη λέξη «παίς».Τέλος, θεωρούν ότι το πιο γνωστό παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα ήταν η χαλκή μύια (τυφλόμυγα).

 

 

 

 

 

    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1.      Έχει επηρεάσει η εξέλιξη της τεχνολογίας το παιχνίδι;    

                                 *ΝΑΙ                 *ΟΧΙ

2.      Έχει επηρεάσει το ηλεκτρονικό παιχνίδι την καθημερινότητα του παιδιού;

                *ΝΑΙ                  *ΟΧΙ

3.      Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι;

                *ΝΑΙ                  *ΟΧΙ

4.      Υπάρχει εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια;

                     *ΝΑΙ             *ΟΧΙ

5.    Η βία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών επηρεάζει τα παιδία;

 

                *ΝΑΙ            *ΟΧΙ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Project: «Τα παιδία παίζει». ΄Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Η επίδραση του παιχνιδιού στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου.

 

 

 

1.     Έχεις ελεύθερο χρόνο να παίζεις;

                  0Ναι                     0Όχι

2.     Μέσω του παιχνιδιού παίρνεις πρωτοβουλίες και γίνεσαι πιο ανεξάρτητος;
     
0Ναι                     0Όχι

3.     Το παιχνίδι σε βοηθάει να δεθείς με τους συμμαθητές σου;
     
0Ναι                     0Όχι

4.     Μέσω του παιχνιδιού ανακαλύπτεις σε τί είσαι καλός και σε τι όχι;
     
0Ναι                     0Όχι

5.     Όταν δε σ’ αφήνουν να παίζεις τι νοιώθεις ότι σου στερούν;
     
0Την ελευθερία σου  0Τον τρόπο έκφρασής σου

6.     Προτιμάς τα ομαδικά ή τα ατομικά παιχνίδια;
     
0Ομαδικά             0Ατομικά

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο είναι ότι το παιχνίδι συμβάλλει τόσο στην ψυχική ισορροπία και την κοινωνικοποίηση του παιδιού όσο και στη σωματική του διάπλαση. Γιατί σύμφωνα με την πλειοψηφία των απαντήσεων μέσω του παιχνιδιού κάθε παιδί μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες και να ανεξαρτητοποιείται. Επίσης, το παιχνίδι είναι ένα μέσο για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και ενθαρρύνει την ανάδειξη των ξεχωριστών ταλέντων τους. Η απαγόρευση του παιχνιδιού, από την άλλη, τους στερεί τόσο την ελευθερία όσο και τον τρόπο έκφρασής τους. Προτιμούν ακόμη εξ’ ολοκλήρου τα ομαδικά παιχνίδια αφού μέσω της αλληλοβοήθειας υποστηρίζουν πως επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά, τώρα, τη συμβολή των κινητικών παιχνιδιών στη σωματική τους διάπλαση, βλέπουν αισθητή διαφορά στη δύναμη, την αντοχή και το βάρος τους.

 

 

Παιδιά Γυμνασίου

 

Συμπέρασμα : Τα παιδιά του Γυμνασίου κατά την έρευνα που κάναμε απάντησαν στο 90% πως η τεχνολογία έχει επηρεάσει το παιχνίδι. Στην ερώτηση που αναφέρεται στην επιρροή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην καθημερινότητα ενός παιδιού το 100% των μαθητών απάντησαν θετικά. Σε αντίθεση με την επόμενη ερώτηση που το 50% πιστεύει πως δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι. Στην ερώτηση που ακολουθεί το 70% των μαθητών θεωρεί αισθητή την ύπαρξη εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τέλος θέτεται το ερώτημα που έχει να κάνει με το αν η βία προέρχεται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όπου οι απόψεις των μαθητών δεν μας δίνουν ένα σίγουρο συμπέρασμα καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 40% – 30%. 

Παιδιά Δημοτικού

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                                

 

 

                 

 1. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ?

ΝΑΙ                      ΟΧΙ               ΔΕΝ ΞΕΡΩ   

 1. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.?

 ΝΑΙ                        ΟΧΙ               ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ.?

      ΝΑΙ                   ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ?

      ΝΑΙ                   ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΚΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.?

      ΝΑΙ                    ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ.?

ΝΑΙ                      ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΒΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.?

ΝΑΙ                    ΟΧΙ                ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 1. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.?

ΝΑΙ                   ΟΧΙ                  ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη από τη Λεμονιά Μαντζαφούλη (ενήλικας)

Ερώτηση: Πιστεύεται  πως η ενασχόληση των παιδιών με ηλεκτρονικά παιχνίδια έχει επιφέρει αλλαγές στην συμπεριφορά τους;

Απάντηση: Ναι, θεωρώ πως τα παιδιά σήμερα έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά και πως έχουν σταματήσει να παίζουν άλλα παιχνίδια πέρα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Ερώτηση: Ποια παιχνίδια θεωρείται πιο χρήσιμα για τα παιδιά, τα ηλεκτρονικά, τα πνευματικά ή τα κινητικά;

Απάντηση: Αναμφισβήτητα τα κινητικά παιχνίδια βοηθάνε τη σωματική ανάπτυξη. Επίσης αμβλύνει το αίσθημα ομαδικότητάς τους. Ακόμη τα πνευματικά παιχνίδια προσφέρουν στο παιδί πνευματική ανάπτυξη και οξυδέρκεια

Συνέντευξη από το Νίκο Τσιτώνα (έφηβος)

 Ερώτηση: Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; Αν ναι πόσες ώρες;

 

Απάντηση: Ναι, παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια 3-4 ώρες την ημέρα

Ερώτηση: Ποια παιχνίδια πιστεύεις πώς προσφέρουν περισσότερα οφέλη στα παιδιά, τα κινητικά ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Απάντηση: Θεωρώ πώς τα κινητικά παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά καλύτερη σωματική ανάπλαση.

 

 

 

Σε συνέντευξη με την κα Δίκαρου Κατερίνα επιβεβαιώθηκαν:

– Πως η ενασχόληση με τα παιχνίδια διευκολύνει την ομαλή κοινωνικοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες;

– Τα  παιδιά με ειδικές ανάγκες  έχουν την ιδιαιτερότητα να απομονώνονται, εξαιτίας του προβλήματος τους. Η συμμετοχή τους σε παιχνίδια και σε κοινές δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους, τους βοηθάει να απεγκλωβιστούν από την απομόνωση τους, να κάνουν καινούριες γνωριμίες, να μάθουν να συναναστρέφονται με  άλλους ανθρώπους και γενικότερα να γίνουν πιο κοινωνικοί. Μαθαίνοντας τους κανόνες  και τις συνήθειες αυτών των μικρών ομάδων, καταφέρνουν να  αφομοιώσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να τους εφαρμόσουν και σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

 

Συνέντευξη

 

 

1.     Ποια είναι η γνώμη σας για το γεγονός πως σήμερα τα παιδιά παίζουν  κυρίως ηλεκτρονικά παιχνίδια;

 

Δεν είναι καθόλου καλό γιατί αντί να εκτονώνουν την ενέργεια τους σε παιχνίδια που ασκούν το σώμα και το μυαλό ακολουθούν τον αυτοματισμό που τους επιβάλλει το παιχνίδι στον υπολογιστή

2.     υπάρχουν κοινά παιχνίδια της Ελλάδας με την Γερμανία;

Αν ναι ποια είναι αυτά; αν όχι πείτε μας μερικά παιχνίδια που παίζονται στην Γερμανία

 

Στην Γερμανία είχαν τη δυνατότητα να φέρουν παιχνίδια στο σχολείο όπως zinga,domino,παζλ. Κοινά είναι ότι όλα τα παιδιά παίζουν με μια μπάλα στο διαλείμματα, απλά στην Γερμανία τα παιχνίδια που παίζουν καλλιεργούν περισσότερο το πνεύμα

 

3.     Με βάση την καταγωγή σας τα παιχνίδια έχουν αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα ;ποιες είναι οι αλλαγές ;

Ναι έχουν αλλάξει . παλιά τα παιχνίδια δεν είχαν πολλά υλικά χρησιμοποιούσαν ότι υπήρχε γύρω τους δηλαδή είχαν κούκλες τα κορίτσια και τα αγόρια αυτοκινητάκια συνήθως . Τώρα πια ηλεκτρονικά κυρίως και πιο μοντέρνα. Μας καλλιεργούν την ομαδικότητα γιατί δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια λόγω οικονομικής αδυναμίας 

 

 

Συνέντευξη από Σακελλαρίου Χαρίκλεια,η κοινωνιολόγος του σχολείου μας
28/03/2013 στο ΓΕΛ Σοφάδων

-Κοινωνικοποιείται το παιδί μέσω του παιχνιδιού;
Κοινωνικοποιείται γιατί μέσω του παιχνιδιού το παιδί δραστηροποιείται σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους.

-Αυτό παίζει ρόλο στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα του παιδιού στη κοινωνία;
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό καθώς μέσα από το παιχνίδι το παιδί δείχνει τις επιδράσεις που έχει δεχτεί  από την ευρύτερη κοινωνία(οικογένεια,φίλοι,σχολείο)

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως από τη φύση μας σαν άνθρωποι έχουμε ανάγκη το παιχνίδι. Το παιχνίδι που θα μας κάνει φιλικούς, συνεργάσιμους, ιδιοτελείς, φιλότιμους, θα μας διαπλάσει σωματικά, θα μας καλλιεργήσει την ευγενή άμιλλα, θα οργιάσει τη φαντασία μας, θα μας ταξιδέψει σ’ ένα κόσμο μαγικό που καθένας μας έχει το δικαίωμα έστω και για λίγο να βρεθεί. Παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξή μας αφού από μόνο του αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Γιατί σε κάθε παιχνίδι θα βρεις έναν ύπουλο που προσπαθεί να κερδίσει με άτιμο τρόπο, ένα τεμπέλη που φορτώνει στους άλλους το τρέξιμο και γλιτώνει τη χαμαλοδουλειά, ένα ταλαντούχο που τα καταφέρνει καλά χωρίς να κοπιάζει, ένα φύλακα άγγελο που θα είναι εκεί να μαζέψει τα σπασμένα των υπολοίπων. Μέσω του παιχνιδιού γίνεται και το παιδί μέρος της κοινωνίας. Υποδύεται το δικό του ρόλο σ’ αυτή. Δε νοείται λοιπόν παιχνίδι χωρίς παιδί. Η αντίστροφα παιδί χωρίς παιχνίδι. Οι δυο αυτές έννοιες κατασκευάστηκαν για να συνυπάρχουν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Και όντας αλληλένδετες η απουσία της μιας συνεπάγεται παρακμή της άλλης.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 


 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων