Μαθητικό δυναμικό

“Πυθαγόρειο” Γενικό Λύκειο Σάμου
Σχολικό Έτος 2023 – 2024
Τάξη Α΄ Τμήματα 4 Μαθητικό δυναμικό 87
Τάξη Β΄ Τμήματα 4 Μαθητικό δυναμικό 82
Τάξη Γ΄ Τμήματα 3 Μαθητικό δυναμικό 69