ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η κατάθεση της αίτησης-δήλωσης γίνεται από τους υποψήφιους στο Λύκειο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με email με το σχολείο (mail@1lyk-polyg.chal.sch.gr) και κατόπιν θα τους αποσταλεί απαντητικό email για την ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν στο Λύκειο για την κατάθεση της αίτησης. Το email αυτό θα πρέπει να το έχουν μαζί τους και να το επιδείξουν σε πιθανό έλεγχο.

 

 

 

 

 

 

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου