Αγαπητοί μαθητές,
Το βιντεάκι  που ακολουθεί εξηγεί πως μπαίνουμε και πως χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα του edpuzzle.
https://www.youtube.com/watch?v=mQ0YV9WRfZg