Στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού αφίσας του Διεθνούς Προγράμματος Στατιστικού Αλφαβητισμού (International Statistical Literacy Project, ISLP), η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά. Νικήτρια αφίσα στην κατηγορία μαθητών Λυκείου, αναδείχθηκε αυτή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Πολυγύρου Χρηστίδη Ιωάννη και Θεοδωρίδου Αγάπης. Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κ. Ιωαννίδου Στεργιανή, ΠΕ03. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν « Teenagers & Breakfast=Success».

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις: αρχικά σε εθνικό και έπειτα σε διεθνές επίπεδο. Ο εθνικός διαγωνισμός ο οποίος περιελάμβανε τη συλλογή και αξιολόγηση των αφισών διήρκησε από 9/10/2104 έως 14/3/2015. Υποβλήθηκαν 64 αφίσες της κατηγορίας μαθητών Α’ Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου και 18 της κατηγορίας μαθητών των Β’ & Γ’ Λυκείου. Η αξιολόγηση των αφισών έγινε από την επιστημονική ομάδα του διαγωνισμού και το επίπεδο των συμμετοχών κρίθηκε ιδιαίτερα υψηλό.

Στη συνέχεια, οι νικήτριες αφίσες υποβάλλονται στον διεθνή διαγωνισμό και όσες κερδίσουν, θα παρουσιαστούν στο 60th World Statistics Congress of the ISI στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας το καλοκαίρι του 2015.

Θα βρείτε τις νικήτριες αφίσες στο islpgreece.weebly.com

 afisa

Χρηστίδης Ιωάννης και Θεοδωρίδου Αγάπη με τη νικήτρια αφίσα τους