Μετά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1949 η δεύτερη μέρα του Δεκέμβρη καθιερώθηκε ως Παγκόσμια μέρα κατά τις Δουλείας.
Παρά τοις κινητοποιήσεις και τους αγώνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η δουλεία δεν έχει εξαλειφθεί. Συνθήκες Δουλείας θα συναντήσει κάποιος συνήθως σε τριτοκοσμικές χώρες.