Το Project Ζήτω ή ζητώ το βιβλίο επισκέφτηκε  την νέα Βιβλιοθήκη του Πολυγύρου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την βιβλιοθήκη καθώς έκαναν και κάποιες δραστηριότητες.

Παρακολουθήστε το σχετικό Βίντεο: