Την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 διοργανώθηκε το Προσυνέδριο Χαλκιδικής του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής στο Πολύγυρο.
Στο συνέδριο αυτό πήραμε μέρος με το blog μας, καθώς και τα τέσσερα project που είχαμε διαλέξει στο πρώτο τετράμηνο.

Εδώ η σειρά με την οποία παρουσιάσαμε :

  1. Ενέργεια στο σπίτι
  2. Νερό: Ανεξάντλητος Φυσικός Πόρος ή Αγαθό υπό Εξάλειψη;
  3. Εντός, Εκτός και … Διαδικτυακά
  4. Η γυναίκα στην Aρχαία Ελλάδα
  5. Περιβαλλοντική Ηθική ως Αντίδοτο στην Οικο-κτονία

Ένα μεγάλο μπράβο στους υπεύθυνους καθηγητές , που χωρίς την βοήθεια τους δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος στο συνέδριο (Δ. Μοσχούρη, Α. Πολάκης ,Μ. Μαγγανά, Σ. Ιωαννίδου, Κ. Παπαδοπούλου, Κ. Συλιβρού, Α. Φρόνη και Κ. Δρούγκα)
Επίσης και συγχαρητήρια στα παιδιά που έλαβαν μέρος.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά όσους έκατσαν να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις μας!

Εδώ και μερικές φωτογραφίες!

Ενέργεια στο σπίτι

Ενέργεια στο σπίτι

Νερό: Ανεξάντλητος Φυσικός Πόρος ή Αγαθό υπό Εξάλειψη;

Νερό: Ανεξάντλητος Φυσικός Πόρος ή Αγαθό υπό Εξάλειψη;

Εντός, Εκτός και … Διαδικτυακά

Εντός, Εκτός και … Διαδικτυακά

Η γυναίκα στην Aρχαία Ελλάδα

Η γυναίκα στην Aρχαία Ελλάδα

Περιβαλλοντική Ηθική ως Αντίδοτο στην Οικο-κτονία

Περιβαλλοντική Ηθική ως Αντίδοτο στην Οικο-κτονία