«

»

Ιούν 26

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – ΚΠΠ, οδηγίες

Κατά την προσέλευση των εξεταζόμενων – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

  • Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο Κ.Η.Ε. τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης προκειμένου το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτοπροσωπίας, να τους τοποθετήσει σε σταθμό εργασίας και να τους καθοδηγήσει ώστε να
    ενεργοποιήσουν το λογισμικό της εξέτασης.
  • Προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο Κ.Η.Ε., γίνεται από τον επιτηρητή σε συνεργασία με τον επόπτη έλεγχος στοιχείων ταυτοπροσωπίας και οι εξεταζόμενοι υπογράφουν στο τυποποιημένο έντυπο Π1 – Συγκεντρωτική κατάσταση συμμετεχόντων σε προγραμματισμένη πιστοποίηση.
  • Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται με επίδειξη: α) αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προσωρινού εγγράφου βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία β) του εντύπου Υ1 – Έντυπο Συμμετοχής σε εξέταση πιστοποίησης, και γ) της Υπεύθυνης Δήλωσης συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΠ, εφόσον ο υποψήφιος είναι ανήλικος (δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του).
  • Σε περίπτωση, που δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου (π.χ. χωρίς έγγραφο ταυτοπροσωπίας, αδυναμία προσκόμισης στοιχείων ταυτοπροσωπίας), ο Επιτηρητής απομακρύνει τον εξεταζόμενο από την εξέταση.
  • Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση σημειώσεις, βιβλία ή άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία της πιστοποίησης. Δεν επιτρέπεται επίσης να φέρουν κινητό τηλέφωνο ή άλλους είδους ψηφιακή συσκευή.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/lykpeirm/2022/06/26/kratiko-pistopoiitiko-pliroforikis-kpp/

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων