Άρθρα: Eισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Πρότυπο Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής είναι:

Β’ Λυκείου
Κωδικός: Σύνολο:
625 72
623 70
630 70
619 60
612 54
618 54
627 34
Γ’ Λυκείου
Κωδικός: Σύνολο:
613 50
626 50

Οι γονείς των ισοβαθμούντων τόσο για την θέση του επιτυχόντα στην Γ’ Λυκείου, όσο και για αυτήν του πρώτου επιλαχόντα στην Β’ Λυκείου, καλούνται να παραστούν στην κλήρωση που θα διενεργηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 8/9/2022 και ώρα 12.00

To ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής προκηρύσσει:

– τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις μαθητή στην Β’ τάξη του σχολείου μας.

– τουλάχιστον μία (1) θέση μαθητή στην Γ’ τάξη του σχολείου μας.

Σε περίπτωση που μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου προκύψουν και άλλες κενές θέσεις στις ίδιες ή άλλη τάξη, θα υπάρξει σχετική ανανέωση της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9.00 π.μ. και θα έχει διάρκεια 180 λεπτά. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα αναφέρει:

«Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την τάξη <γράφετε αναλόγως> του Προτύπου ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά».

 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 677 88
2 681 70
3 667 58
4 687 48
5 661

42

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 9/9/2021 και ώρα 12.00. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οδηγίες για αιτήσεις μαθητών που θέλουν να εισαχθούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020/21. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής (εισαγωγικές εξετάσεις της 10ης Σεπτεμβρίου 2020) υπάρχουν εδώ.

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν στo Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr έως και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. Η αίτηση υπάρχει εδώ.

Επιπλέον οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr) του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν εδώ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 έως 13.00 θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων  για την πλήρωση

(α) μίας (1) κενής θέσης στην Α’ Λυκείου και

(β) μίας (1) κενής θέσης στην Γ’ Λυκείου.

Τόπος πραγματοποίησης της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Σωτήρος Διός 17, 18535 Πειραιάς).

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία, αλλά αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στις προηγούμενες τάξεις του σχολείου σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

  • Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (Επ.Ε.Σ) του σχολείου. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (25 ερωτήσεις στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και 25 στα Μαθηματικά) και οι απαντήσεις θα σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο (βλέπε συνημμένο).

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία θα γίνονται μέχρι τις 20 Ιουνίου στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κενή θέση για την Α’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου. Σε περίπτωση που εμφανιστούν κενά αργότερα, θα διεξαχθούν εισαγωγικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.