Άρθρα: Eισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Εν όψει του γραπτού διαγωνισμού για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, μπορείτε να δείτε παρακάτω τον ΤΕΛΙΚΟ Κατάλογο Υποψηφίων του Εξεταστικού Κέντρου Προτύπου ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων για το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά είναι:

  1. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
  2. Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
  3. Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Σε μορφή υπολογιστικού φύλλου:

xls iconΠΣ_ΠΕΙΣ_ΕΚ_Αιτήσεις_Μονο_Κωδικοι.xlsx

Αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Διαβάστε στο παρακάτω έγγραφο σημαντικές οδηγίες για την εξέταση Eισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 και στο σχολείο μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 2024 για ΠΡΟΤΥΠΑ.pdf

Εν όψει του γραπτού διαγωνισμού για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, μπορείτε να δείτε παρακάτω τον Προσωρινό Κατάλογο Υποψηφίων του Εξεταστικού Κέντρου Προτύπου ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν διαπιστώσετε τυχόν λάθη στην αίτησή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση με τις διορθώσεις, υπογεγραμμένη μέσω gov, και να την αποστείλετε στο Εξεταστικό Κέντρο, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr αποκλειστικά από 25/4/2024 έως και 30/4/2024. Οι Υ.Δ. να απευθύνονται είτε στο Εξεταστικό Κέντρο είτε στην Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.

Μπορούν να διορθωθούν λάθη μόνο ως προς τα στοιχεία του μαθητή/τριας (π.χ ονοματεπώνυμο, ένταξη σε ειδική κατηγορία) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων για το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά είναι:

  1. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
  2. Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
  3. Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Σε μορφή υπολογιστικού φύλλου:

xls iconΠΣ_ΠΕΙΣ_ΕΚ_Αιτήσεις_Μονο_Κωδικοι.xlsx

Αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Σας ενημερώνουμε ότι η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου (σε κάποια Πειραματικά νηπιαγωγεία προσφέρονται και θέσεις νηπίων.) Στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα νέα σχολεία που θα λειτουργήσουν από το σχ. έτος 2024-25, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

https://depps.minedu.gov.gr

Ανατρέξτε στα παρακάτω έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες:

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25.pdf

ΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.pdf

Αριθμός εισακτέων μαθητών σε Πρότυπα 2024.pdf

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:

Εισαγωγή μαθητών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2024.pdf

ΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.pdf

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25.

Μέχρι την Παρασκευή 22.3.2024 θα ανακοινωθεί αριθμός εισακτέων για το σχ. έτος 2024-25, ανά σχολική μονάδα, καθώς και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής gov.gr.

ΦΕΚ 2024 Τεύχος Β 01671, 15-03-2024.pdf

Εν όψει της έναρξης της διαδικασίας για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025, εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την ενημέρωση ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών.

Μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο Δ.Τ. αναφέρονται τα εξής (που αφορούν συγκεκριμένα τα Πρότυπα σχολεία, όπως το δικό μας):

«Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ενημερώνονται ότι:

[…] η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α’ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.»

[…] Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες Δ.Τ. παρακάτω:

Δελτίο τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2024.pdf

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής των μαθητών/τριών στο σχολείο μας, οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν από 13/9/2023 έως  19/9/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Για την Α΄ Λυκείου ΓΕΛ

1) Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα που δεν έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος ο/η μαθητής/τρια.

4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Για να το κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

5) Εκτύπωση ηλεκτρονικής εγγραφής.

β. Για την Β΄ και Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ

1) Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

2) Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα που δεν έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή. Για να την κατεβάσετε/εκτυπώσετε πατήστε ΕΔΩ.

3) Εκτύπωση ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η κατάθεση ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στο σχολείο από τους γονείς – κηδεμόνες αυτοπροσώπως.

Διαφορετικά οι γονείς – κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά στο gov.gr ή στο Κ.Ε.Π., ώστε να φαίνεται  το γνήσιο της υπογραφής, και να τα αποστείλουν στο σχολείο στους υπεύθυνους των τμημάτων.

Συνημμένα:

ΥΔ εγγραφής κηδεμόνα Α Λυκείου.doc

ΥΔ εγγραφής κηδεμόνα.doc

ΥΔ συναίνεσης ετέρου κηδεμόνα.doc

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.pdf