Άρθρα: Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α., όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν θα χρειαστούν αίτηση-δήλωση και από τους δύο γονείς – κηδεμόνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μέχρι την Πέμπτη 16-11-2023 και στο θέμα  του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΔΕΜ 2023-24»

Την αίτηση-δήλωση, όπως και το σχετικό ΦΕΚ, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

ΦΕΚ Β 5988_23_ΥΑ 114366_ΓΔ4_12_10_23_ΕΔΕΜ.pdf

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.doc

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011 διοργανώνονται κατά το τρέχον σχολικό έτος Λύκειο μας Όμιλοι Αριστείας για τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες στα παρακάτω αναφερόμενα επιστημονικά αντικείμενα. Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι δύο διδακτικές ώρες μία φορά την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Οι μαθητές θα λάβουν στο τέλος πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τις 8 απουσίες και έχουν εκπονήσει τις εργασίες που θα τους αναθέσει ο υπεύθυνος.

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προετεινόμενων Ομίλων μπορείτε να βρείτε

εδώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους μέχρι την Πέμπτη 3-10-13 στον απουσιολόγο του τμήματός τους, ο οποίος θα τις παραδώσει στον κ. Παπαδόπουλο την Παρασκευή 4-10-13. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η ακριβής ημέρα και ώρα λειτουργίας των ομίλων.

Αίτηση Ομίλων

Σας ενημερώνουμε επίσης σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τις τάξεις Α και Β Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους μέχρι την Πέμπτη 3-10-13 στον απουσιολόγο του τμήματός τους, ο οποίος θα τις παραδώσει στον κ. Παπαδόπουλο την Παρασκευή 4-10-13. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η ακριβής ημέρα και ώρα λειτουργίας των τμημάτων.

Αίτηση Ενισχυτικής