Άρθρα: Εκδρομές

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε παρακάτω το συμφωνητικό της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ iq holidays ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε παρακάτω το συμφωνητικό της τετραήμερης εκδρομής της Β’ Λυκείου στην Καλαμάτα:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ iq holidays ΚΑΛΑΜΑΤΑ.pdf

Την Πέμπτη 08/02/2024 και ώρα 10:00, συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του Προτ. ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής η ορισθείσα επιτροπή (όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/8-2-2024 πράξη του Διευθυντή του Πρ. ΓΕΛ Ιωνιδείου) για την αξιολόγηση των προσφορών της μετακίνησης των μαθητών που αποτελείται από τους:

 1. Ματακιά Σωτήριο (Δ/ντής) – Πρόεδρο
 2. Βασιλείου Ευάγγελο (Υποδιευθυντής) – Μέλος
 3. Χέλμη Παρασκευή (Εκπαιδευτικός) – Μέλος
 4. Αμανατίδου Δέσποινα (Εκπρόσωπος γονέων) – Μέλος
 5. Γονίδη Βασίλειο (Μέλος 15/μελους) – Μέλος

προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές των πρακτορείων για την πολυήμερη επίσκεψη στην Καλαμάτα από 29/3/2024 έως 31/3/2024. Τα ταξιδιωτικά γραφεία που κατέθεσαν προσφορές είναι τα εξής:

 1. Manessis Travel με Α.Π. 90, ξενοδοχείο Porto Vitilo Boutique, με 6 free και με τιμή 178€/άτομο
 2. Zorpidis Travel με  Α.Π. 95, ξενοδοχείο Belle Helene 3* ή Aktaion Resort 3*, με 10 free και με τιμή 150€/άτομο
 3. Synthesis Group Travel με  Α.Π. 93, ξενοδοχείο LAS Hotel 4* και με τιμή 210€/άτομο
 4. Saronic Star με  Α.Π. 94, ξενοδοχείο LAS Hotel 4*  και με τιμή 200€/άτομο
 5. ΔΩΔΩΝΗ TRAVEL με  Α.Π. 100, ξενοδοχείο LAS Hotel 4*, με 5 free και με τιμή 155€/άτομο
 6. IQ Holidays με  Α.Π. 101, ξενοδοχείο LAS Hotel 4*, με 5 free και με τιμή 165€/άτομο

Η επιτροπή μετά το άνοιγμα των προσφορών και την μελέτη τους με συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 «Περί μετακινήσεων μαθητών» και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 (ΦΕΚ4695/τ.Β΄/07-09-2022) και αφού συνεκτίμησε την πληρότητα των φακέλων, το κόστος αλλά και την ποιότητα των παροχών, αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί η εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο ΔΩΔΩΝΗ TRAVEL διότι η προσφορά του πληρούσε τους όρους της προκήρυξης. Ο πρόεδρος της επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες διεκπεραίωσης.

O αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνηw του ΔΩΔΩΝΗ TRAVEL είναι: 119289 – Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Ευχαριστούμε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία για την υποβολή των προσφορών τους

Ο Διευθυντής

Σωτήριος Ματακιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΓΕΛ_ΙΩΝΙΔ_ΜΑΝΗ_2024_02_08.pdf

Την Πέμπτη 08/02/2024 και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του Προτ. ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής η ορισθείσα επιτροπή (όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/8-2-2024 πράξη του Διευθυντή του Πρ. ΓΕΛ Ιωνιδείου) για την αξιολόγηση των προσφορών της μετακίνησης των μαθητών που αποτελείται από τους:

 1. Ματακιά Σωτήριο (Δ/ντής) – Πρόεδρο
 2. Βασιλείου Ευάγγελο (Υποδιευθυντής) – Μέλος
 3. Χέλμη Παρασκευή (Εκπαιδευτικός) – Μέλος
 4. Αμανατίδου Δέσποινα (Εκπρόσωπος γονέων) – Μέλος
 5. Μέρκο Δημήτριο (Εκπρόσωπος γονέων) – Μέλος
 6. Δημητροπούλου Βασιλική (Μέλος 15/μελους) – Μέλος

προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές των πρακτορείων για την πολυήμερη επίσκεψη στην Καλαμάτα από 27/3/2024 έως 30/3/2024. Τα ταξιδιωτικά γραφεία που κατέθεσαν προσφορές είναι τα εξής:

 1. Smile Acadimos με Α.Π. 91, ξενοδοχείο Messinian Bay 4* (λειτουργεί από Απρίλιο) και με τιμή 149€/άτομο
 2. Zorpidis Travel με  Α.Π. 97, ξενοδοχείο Messinian Bay 4* (λειτουργεί από Απρίλιο), με 8 free και με τιμή 220€/άτομο
 3. Synthesis Group Travel με  Α.Π. 98, ξενοδοχείο Elite 4*,  με 1 free και με τιμή 260€/άτομο
 4. Saronic Star με  Α.Π. 99, ξενοδοχείο Elite 4*,  με 4 free  και με τιμή 250€/άτομο
 5. IQ Holidays με  Α.Π. 102, ξενοδοχείο Akti Taygetos 4*,  με 5 free και με τιμή 170€/άτομο

Η επιτροπή μετά το άνοιγμα των προσφορών και την μελέτη τους με συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 «Περί μετακινήσεων μαθητών» και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 (ΦΕΚ4695/τ.Β΄/07-09-2022) και αφού συνεκτίμησε την πληρότητα των φακέλων, το κόστος αλλά και την ποιότητα των παροχών, αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί η εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays διότι η προσφορά του πληρούσε τους όρους της προκήρυξης. Ο πρόεδρος της επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες διεκπεραίωσης.

O αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνηw του IQ Holidays είναι: 112474 – Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Ευχαριστούμε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία για την υποβολή των προσφορών τους

Ο Διευθυντής

Σωτήριος Ματακιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΓΕΛ_ΙΩΝΙΔ_ΚΑΛΑΜΑΤΑ_2024_02_08.pdf

Την Τετάρτη 17/01/2024 και ώρα 09:30, συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του Προτ. ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής η ορισθείσα επιτροπή (όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/17-1-2024 πράξη του Διευθυντή του Πρ. ΓΕΛ Ιωνιδείου) για την αξιολόγηση των προσφορών της μετακίνησης των μαθητών που αποτελείται από τους:

 1. Ματακιά Σωτήριο (Δ/ντής) – Πρόεδρο
 2. Βασιλείου Ευάγγελο (Υποδιευθυντής) – Μέλος
 3. Περιβολάκη Αντώνη (Εκπαιδευτικός) – Μέλος
 4. Μαντάγαρη Κυριακή (Εκπρόσωπος γονέων) – Μέλος
 5. Δημητροπούλου Βασιλική (Μέλος 15/μελους) – Μέλος

προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές των πρακτορείων για την πολυήμερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη από 4/4/2024 έως 7/4/2024, η οποία αφορά στην συμμετοχή του Πρότ. ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής  στο 1ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Τα ταξιδιωτικά γραφεία που κατέθεσαν προσφορές είναι τα εξής:

 1. GASSI Holidays με Α.Π. 30 και με τιμή 595€/άτομο
 2. RIKA Travel με  Α.Π. 31 και με τιμή 635€/άτομο
 3. SYNTHESIS GROUP με  Α.Π. 32 και με τιμή 625€/άτομο
 4. IQ Holidays με  Α.Π. 33 και με τιμή 585€/άτομο

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 «Περί μετακινήσεων μαθητών» και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 (ΦΕΚ4695/τ.Β΄/07-09-2022) και αφού συνεκτίμησε την πληρότητα των φακέλων, το κόστος αλλά και την ποιότητα των παροχών, αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί η εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays διότι η προσφορά του πληρούσε τους όρους της προκήρυξης και ήταν η πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

O αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνηw του IQ Holidays είναι: 112474 – Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία για την υποβολή των προσφορών τους

Ο Διευθυντής

Σωτήριος Ματακιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΓΕΛ_ΙΩΝΙΔ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ_2024_01_19.pdf

Την Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 13:20, συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του Προτ. ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής η ορισθείσα επιτροπή (όπως συστάθηκε με την υπ’ Αριθμ. Πράξη 11/11-12-2023 του Διευθυντή του Πρ. ΓΕΛ Ιωνιδείου) για την αξιολόγηση της μίας προσφοράς (λόγω επαναπροκήρυξης), για την μετακίνηση των μαθητών. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Ματακιά Σωτήριο (Δ/ντή) Πρόεδρο
 2. Χέλμη Παρασκευή (Υποδιευθύντρια) Μέλος
 3. Γκόντα Θεοδώρα (εκπαιδευτικός) Μέλος
 4. Μαντάγαρη Κυριακή (εκπρόσωπος γονέων) Μέλος
 5. Κυριακίδη Γρηγόρη (μέλος 15/μελους) Μέλος

προκειμένου να αξιολογήσει την προσφορά του πρακτορείου Travel Project για την πολυήμερη επίσκεψη στη Βενετία από 1/4/2024 έως 5/4/2024.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 «Περί μετακινήσεων μαθητών» και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 (ΦΕΚ4695/τ.Β΄/07-09-2022) και αφού συνεκτίμησε την πληρότητα του φακέλου και των όρων της προκήρυξης, το κόστος αλλά και την ποιότητα των παροχών, αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί η εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο Travel Project με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  Ρ2311005350.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ_ΓΕΛ_ΙΩΝΙΔ_BENETIA 2023_12_11.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε παρακάτω το συμφωνητικό της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πράγα:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΠΡΑΓΑ.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι το συμφωνητικό της πενθήμερης εκδρομής της Γ’ Λυκείου μπορείτε να το δείτε παρακάτω, τα πρακτορεία που κατέθεσαν προσφορές μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ και ο αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης είναι P2311005350 από την AIG.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ_Travel_Project_5ήμερη.pdf