Άρθρα: Γενικά

Αναρτάται Επαναπροκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά γραφεία για 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του σχολείου προς τη Νάξο, κατά το διάστημα 30 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο:

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκδρομής Α’ Λυκείου 2023.pdf

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την Παρασκευή 17-03-2023. Όλοι οι υποψήφιοι από την 17-03-2023 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην προκήρυξη. Επισυνάπτονται παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

ΕΞΕ – 32019 – 2023 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2023_ΑΔΑ Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ.pdf

 

dialexi 3 2023

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη διάλεξη της σειράς Διαλέξεις για την Ιστορία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας της Σ. Σ. Ευελπίδων, Νικόλαο Τόμπρο.

Ο κ. Τόμπρος παρουσίασε την πραγματικότητα της αιχμαλωσίας των Ελλήνων στρατιωτών στην Μ. Ασία αναφερόμενος σε μελέτη του που μόνον μερικώς έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα.

Αναρτάται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά γραφεία για 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του σχολείου προς τη Νάξο, κατά το διάστημα 30 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο:

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκδρομής Α’ Λυκείου 2023.pdf

dialexi 2 2023

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διάλεξη της σειράς Διαλέξεις για την Ιστορία από την Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Άννα Ταμπάκη.

Η κα. Ταμπάκη αναφέρθηκε στο εκδοτικό πρόγραμμα του Ρήγα, εντάσσοντάς το στον ριζοσπαστικό Διαφωτισμό.

dialexi 1 2023

Την Δευτέρα 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διάλεξη της σειράς Διαλέξεις για την Ιστορία από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ, Καθηγ. Εμμ. Βαρβούνη.

Ο κ. Βαρβούνης τόνισε ιδιαίτερα την σημασία του τόπου και του χρόνου τόσο για τα λαογραφικά φαινόμενα καθεαυτά όσο και για την καταγραφή και την μελέτη τους.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και ειδικών κατηγοριών (της
παρ. 3 & 4 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με σάρωση αποκλειστικά σε μορφή PDF και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από Τρίτη 14/03/2023 έως και Τρίτη 21/03/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
1) στο τηλέφωνο 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές Διενέργειας & Παραλαβής)
2) στο e-mail Πληροφοριών: epdiag@psnet.gr
3) στο e-mail αποστολής δικαιολογητικών: dikaiol@psnet.gr
(ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ).

Επίσης, μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω έγγραφα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2023.pdf

 

Διαβάστε το συνημμένο έγγραφο για πληροφορίες:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf