Μάι 24
23

Οδηγίες και Πρόγραμμα υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ 2024

Ανατρέξτε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα για να ενημερωθείτε για τους τόπους εξέτασης και το πρόγραμμα, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, των υγειονομικών εξετάσεων και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024.

Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά:

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, Οδηγίες & Πρόγραμμα.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2024-2025.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 20.5.2024.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής:

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤ-ΠΡΑΚΤ ΔΟΚ ΤΕΦΑΑ 2024.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ – ΠΑΤΡΑ 2023-2024.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Αρκαδίας:

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας:

2024 EΞETΑΣEΙΣ TEΦΑΑ.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης:

Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγιεινομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαικού έτους 2024-2025.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου:

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2024.pdf

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf

Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2024-25.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2023-2024.pdfΔεν επιτρέπονται σχόλια.