Μαρ 24
25

Ομιλία του κ. Ανδρέα Τζάκη στους μαθητές του σχολείου μας

Tzakis Andreas

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 επισκέφτηκε το Σχολείο μας ο διακεκριμένος γιατρός, Ανδρέας Τζάκης ο οποίος θεωρείται η κορυφή των μεταμοσχεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δράσης του Σχολείου που αποβλέπει στην ανάπτυξη των κοινωνικογνωστικών μηχανισμών του εφήβου η οποία θα τον βοηθήσει στη λήψη των πιο κρίσιμων αποφάσεων στη ζωή του όπως η επιλογή σπουδών και η επιλογή επαγγέλματος. Πρόκειται για ένα μοντέλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπου το νεαρό άτομο οδηγείται σταδιακά στην ανάπτυξη των μαθησιακών εμπειριών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Προς τούτο διακεκριμένοι άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει για το επαγγελματικό, ερευνητικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πνευματικό τους έργο καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις μαθητών προκειμένου να οδηγηθούν στην ανάπτυξη των παραπάνω μηχανισμών.

Ο Ανδρέας Τζάκης απάντησε με θέρμη σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών μιλώντας για το προσωπικό του ταξίδι στο οποίο ο στόχος αν και αδρός δεν έπαψε να είναι ποτέ πνευματικός. Μας μίλησε για τη δική του Ιθάκη που δεν ήταν τίποτα άλλο από τον αγώνα του να ασχοληθεί με κάτι καινούριο και πρωτοποριακό που ως τότε δεν είχε ευδοκιμήσει. Παρακίνησε τα παιδιά να θέτουν υψηλούς στόχους και να ασχοληθούν με πεδία τα οποία μέχρι τώρα μπορεί να είναι άγνωστα δίνοντας έμφαση στην ανακάλυψη ενδεχόμενων θεραπειών μέσω της παρέμβασης σε γονίδια. Ανέφερε ότι η Ιατρική είναι μια μεγάλη πρόκληση με πολλά πεδία εφαρμογής σε πρακτικό κι ερευνητικό επίπεδο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έχουν όρεξη να εργαστούν και να κοπιάσουν σίγουρα θα επιφέρουν καινοτομίες. Τόνισε τον αγώνα της μεγάλης πνευματικής προσπάθειας, της διαρκούς κι αδιάλειπτης εκπαίδευσης η οποία χαρακτηρίζεται ως δια βίου μάθηση. Δίδαξε το ήθος, τις υψηλές αρετές, τις αξίες και τα ιδανικά που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο που διαθέτει πνευματική τελείωση. Με την σεμνότητα και την ταπεινότητά του ήταν πολύ προσιτός στα παιδιά ενισχύοντας την πραγμάτωση των στόχων της επίσκεψής του.Δεν επιτρέπονται σχόλια.